Většina dětí dostala na vysvědčení klasické známky. Slovní hodnocení, ke kterému letos v souvislosti s mimořádnou situací kolem koronaviru vyzývalo i ministerstvo školství, školy příliš nevyužily. Podle ředitelů a ředitelek s tím nemají zkušenosti a bylo by to problematické pro ně i pro žáky. Například na ZŠ Husova tak jako nesouhlas se známkováním překryli známky na vysvědčení deskami s nálepkou.

Školní rok byl letos přerušen pandemií koronaviru, kdy převážnou část druhého pololetí děti strávily doma. Učitelé s nimi komunikovali online. Tento systém distanční výuky, ale některé rodiny nezvládaly a učitelé se tak ocitli v těžké situaci, kdy museli známkovat i žáky, kteří se na výuce prakticky nepodíleli.

Jakub Volný