„Trošku nás pozdržel covid, ale nyní s vedením školy a školky připravujeme finální přesun materiálu a následně dětí do nového objektu. K tomu by mohlo dojít v týdnu od 8. února po jarních prázdninách. Uvidíme, jestli se podaří vyladit mouchy, vyzkoušet novou kuchyň a vymyslet v následujících týdnech, když situace dovolí, také prohlídku pro veřejnost,“ uvedl starosta Hejnic Jaroslav Demčák. 

Deník na návštěvěZdroj: DeníkNová budova vyšla na 57 milionů korun, další dva miliony stálo vybavení. „Projekt jsme připravovali od roku 2016. Na stavbu jsme šetřili peníze, každý rok se nám podařilo dát na stranu asi 10 milionů korun. Ministerstvo školství nám pak poskytlo dotaci 20 milionů,“ popsal Demčák.

Podle ředitele Základní a mateřské školy Hejnice Jana Kašpara je hlavním přínosem to, že se školka přestěhuje ze dvou nevyhovujících budov do jedné nové budovy. „Dosud jsme sídlili ve staré vile a v domě, který byl postavený na 20 let, ale funguje už 40 let. Často jsme tam měli problémy dodržet všechna hygienická nařízení,“ řekl Deníku Kašpar. Dodal, že výhodou je i to, že nová školka je umístěna v centru města, což ocení hlavně rodiče dětí. „Všechno vybavení je nové a moderní. Jsme připravení zvýšit počet oddělení včetně třídy pro děti do 3 let. To ale budeme řešit až v září,“ zmínil Kašpar.

Starosta Višňové Tomáš Cýrus.
Deník na návštěvě: Ve Višňové mají novou tribunu a zázemí pro sportovce

V září se v Hejnicích otevře také první církevní střední škola v kraji. Zřizovatelem Střední školy Jana Blahoslava je Jednota bratrská. Fungovat bude v areálu, ve kterém doposud sídlila Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant. Ta výuku z Hejnic přesunula, protože dlouhodobě řešila nedostatek uchazečů o studium lesnictví, kterému se v hejnickém středisku věnovali. Před Libereckým krajem, jako zřizovatelem školy, i městem Hejnice stála otázka, jak s areálem naložit. Nakonec ho hejtmanství nabídlo Jednotě bratrské, která více než deset let hledala v Chrastavě budovy vhodné k umístění zamýšlené střední školy. 

„Po zvážení možností Jednota ustoupila od původního plánu a souhlasila s přesunem své školy právě do Hejnic. Tímto krokem zde napomohla k zachování středního školství. Společný záměr stvrdilo memorandum mezi Libereckým krajem, Jednotou bratrskou a městy Frýdlant a Hejnice. Na tomto základě Jednota bratrská připravuje otevřít Střední školu pedagogickou a sociálně právní a střední zdravotnickou školu Jana Blahoslava k 1. září roku 2021,“ vysvětlil biskup Jednoty bratrské Jan Klas. 

Cestování vlakem. Ilustrační foto.
Jizerskohorská železnice vyhlíží lepší zítřky. Frýdlantsko čekají nové vlaky

Škola nabídne dva maturitní obory, Předškolní a mimoškolní pedagogiku a Veřejnosprávní činnost. Do prvního ročníku by tak mohlo nastoupit až 60 žáků. Přijímací řízení bude probíhat formou jednotné zkoušky od společnosti Cermat. Jako kritéria bude vedení školy zvažovat výsledky testu, prospěch studenta z 8. a 9. třídy a zájmové a mimoškolní aktivity. V případě nižšího počtu přihlášek, než je počet přijímaných uchazečů, může v letošním roce rozhodnout ředitel školy o nekonání přijímací zkoušky. Tuto skutečnost oznámí na počátku března. 

„Náboženství se ve škole vyučovat nebude. Součástí vzdělávacího programu ale bude předmět etika, který se zaměří na základní postoje a hodnoty žáků důležité v kontextu profesního zaměření oborů,“ přiblížil zástupce ředitele školy Václav Mach. Dodal, že do budoucnosti by se mohl na nové střední škole vyučovat také obor Zdravotnický ošetřovatel. „V současné covidové době vidíme velikou potřebu pracovníků ve zdravotnictví. V neposlední řadě škola v dalších letech nabídne možnost dosáhnout maturity těm, kteří už získali výuční list, a to formou nástavbového studia v oboru Sociální činnost,“ dodal Mach.