Hospic je zařízení, ve kterém by mohli důstojně prožít poslední chvíle nevyléčitelně nemocní. Jeho výstavbu podporují kromě politiků napříč celým spektrem i další osobnosti Liberecka, jako například Luděk Nečesaný, generální ředitel liberecké nemocnice.

„Hospic je věc, která je dnes již běžným standardem. Jeho výstavbu plně podporuji a věřím v konstruktivní spolupráci všech zúčastněných,“ uvedl Nečesaný.

Další, kdo se může z pozice své profese fundovaně vyjádřit k zajišťování paliativní a hospicové péče v Libereckém kraji, je i Jiří Benedikt, ředitel krajské pobočky VZP. „Pokud je v dnešní společnosti normální platit organizace, jako je například divadlo nebo knihovna, což plně podporuji, o to více je jasné, že zde musí být ve stejném duchu vybudován právě systém paliativní a hospicové péče,“ vyjádřil svůj názor Benedikt.

Halina Doležalová, předsedkyně sdružení Hospic pro Liberecký kraj, zase upozornila, že hospic je věcí každého z nás, a to doslovně. „Jak nám totiž říkají statistiky, výskyt karcinomu je na vzestupu, což je mimo jiné důvod, proč je v hospicích velmi silně zastoupena věková kategorie mezi 40 a 60 lety,“ vysvětlila Doleželová s tím, že výjimkou však bohužel nejsou ani děti.

Jak doplnila, na krajském úřadě již vznikla pracovní skupina složená z řad odborníků, politiků a zástupců veřejnosti, která má za úkol sestavit efektivní a stabilní systém paliativní a hospicové péče v Libereckém kraji. V nejbližší době by ji měl Pavel Petráček, krajský radní pro sociální věci, představit zástupcům vedení kraje.

A právě Pavel Petráček bude dnes společně s dalšími osobnostmi zainteresovanými do dění okolo hospice připraven diskutovat s vámi čtenáři na téma vybudování hospice v Libereckém kraji.