Připravena je také řada výstav a celý den bude probíhat doprovodný program v parku a přilehlých prostorách úřadu.

„V 10.00 hodin jej zahájí mažoretky, těšit se můžete i na ukázky vystoupení taneční školy, brazilského bojového umění nebo psovodů celní správy. Program potrvá po celý den, až do 16.00 hodin. Kromě toho můžete zhlédnout prezentaci krajských složek integrovaného záchranného systému - policie, hasičů, zdravotníků, vojáků, ale i celní správy a potápěčů," přiblížila Blanka Blaníčková z tiskového odboru Krajského úřadu v Liberci.

V budově úřadu pak čeká návštěvníky kromě setkání s představiteli kraje i hudební produkce žáků zdejší ZUŠ.

Pro seniory

Kraj nabídne letos v rámci Dne otevřených i speciální program pro seniory. V průběhu celého dne navštívit několik přínosných přednášek. Zdarma se jich mohou zúčastnit v zastupitelském sále krajského úřadu.

„Například liberecká městská policie se při svém výkladu zaměří na bezpečné chování seniorů na veřejných místech. Od náměstka jabloneckého primátora Pavla Svobody se zase dozvědí novinky, které přinesla novela Občanského zákoníku v oblasti dědictví a závěti," přiblížila část programu Lenka Kadlecová, náměstkyně hejtmana pro sociální resort. Aktuální téma, násilí na seniorech, přiblíží ředitel Centra intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje Ivo Brát.

Program

10:00 – 16:00 hodin

PARKOVIŠTĚ A PŘILEHLÝ PARK
10:05 Mažoretky DDM Větrník
10:20 Taneční škola A-STYL Liberec
10:35 Psovodi Celní správy ČR z Heřmanic
11:10 Taneční školy A-STYL Liberec
11:25 Mažoretky DDM Větrník
11:40 Taneční škola A-STYL Liberec
11:55 Brazilské bojové umění capoeira
12:10 Science show iQLANDIA Liberec
12:55 Brazilské bojové umění capoeira
13:10 Sport Aerobic Liberec
13:50 Psovodi Celní správy ČR z Heřmanic
14:15 Sport Aerobic Liberec
15:45 Irské tance DDM Větrník

BUDOVA KRAJSKÉHO ÚŘADU
vestibul budovy
12:40 ZUŠ Liberec – klavírní trio
14:30 ZUŠ Liberec – klavírní trio
15:30 ZUŠ Liberec – klavírní trio
po celý den iQLANDIA Liberec
po celý den Výstava Tomáš Garrigue Masaryk

přízemí - místnost č. 111
Hrátky s přírodou a Virtuální toulky 3D prostorem

3. patro
Multimediální sál – workshop textilních technik, kadeřnické a kosmetické ukázky přímo na vás, prezentace Krajské vědecké knihovny v Liberci, Transfúzní oddělení Krajské nemocnice Liberec - informace k dárcovství krve a kostní dřeně
Zastupitelský sál – Praktické přednášky pro seniory: 10:00 – 11:20 a 12:30 – 13:45
- bezpečné chování seniorů na veřejných místech
- dědictví a závěť podle nového Občanského zákoníku
- násilí na seniorech

3. až 5. patro
Popovídejte si s hejtmanem a radními v jejich kancelářích!

6. patro
Kancelář ředitele krajského úřadu

10. patro
Výstava „O tomto domě"

17. patro
Vyhlídka, ze které budete mít Liberec a jeho okolí jako na dlani!