Zatímco dopoledne se konaly exkurze určené pro školáky, odpoledne mohli nahlédnout do prostor liberecké stanice všichni ostatní. Zájemci si prohlédli zázemí pro hasiče či ochranné obleky a pomůcky. Zavítali i do garáže se zásahovými vozidly a speciální technikou.

Den požární bezpečnosti každoročně vyhlašuje Česká asociace hasičských důstojníků za účelem propagace požární ochrany a preventivního působení na veřejnost. Letošní ročník byl zasvěcen požárům v přírodním prostředí, které s příchodem jara pravidelně přibývají.