Projekt Civilizace volně navazuje na výstavu Socha a město a běží od července roku 2020. Spolek G300 zdobí uličku poklopy různých kanálů. Jeho smyslem je kultivace veřejného prostoru a vytváření netradičních kulturních památek z doby, ve které žijeme. Cílem Dne civilizace je oživení veřejného prostoru.

Spolek G300 oslovuje jednotlivá města v České republice i v zahraničí k darování kanálového poklopu do projektu Civilizace. Tyto poklopy následně zadlažďuje a dává tak vzniknout ojedinělé „galerii“ ve veřejném prostoru.