Desítky demonstrujících se sešly s cílem upozornit na vážnost daného tématu. Každoročně dochází ve světě k přepravě milionů hospodářských zvířat a během ní jich statisíce zahynou. Při transportu zvířata trpí, řada z nich bývá nemocná, zraněná, velmi mladá či vysokobřezí. Rozhodla jsem se svou účastí podpořit tuto akci a dát najevo svůj nesouhlas s krutou přepravou hospodářských zvířat. Mějme na paměti, že důstojné podmínky si zaslouží každá živá bytost. Nenechme se uchlácholit řečmi o bezpečné přepravě zvířat a věnujme tomuto problému pozornost!,“ vyjádřila své stanovisko jedna z demonstrujících, Veronika Hávová.

PETICE A ZÁBĚRY Z TRANSPORTŮ

Za organizací demonstrace stáli členové spolku OBRAZ – Obránci zvířat a na místě lidé mohli zhlédnout autentické záběry z transportů zvířat ze zemí EU do jihozápadní Asie a podepsat petici požadující zákaz vývozu živých zvířat z České republiky do zemí mimo EU. Ta byla vyhlášena 29. srpna 2016 a v České republice ji podporuje řada organizací. Liberečané ukázali, že jim tato problematika není lhostejná a organizátoři si odnášeli několik vyplněných petičních archů.

ÚČASTNÍ SE I ČR

Demonstranti upozorňovali na fakt, že těchto krutých obchodů se účastní také Česká republika. „Česká republika je třetím největším vývozcem skotu do Turecka. Každý rok do této země vyvezeme několik desítek tisíc zvířat. Žádáme Parlament ČR, aby tomuto problému začal věnovat svou pozornost a zakázal vývoz hospodářských zvířat do zemí mimo EU,“ řekl organizátor Světového dne v Liberci Erik Šimek.