Tyto a další otázky zodpoví pacientům i jejich příbuzným tým předních specialistů v čele s přednostou Kardiocentra liberecké nemocnice MUDr. Rostislavem Poláškem. Stane se tak v rámci akce, kterou ve středu 22. února pro veřejnost pořádá Krajská nemocnice Liberec a občanské sdružení Rytmus srdce.

Defibrilátory implantují v liberecké nemocnici lidem se srdeční arytmií od roku 2005. „Kardioverter defibrilátor je jedinou účinnou prevencí náhlé arytmické smrti. Pacient s implantovaným defibrilátorem má 99 procentní jistotu, že přežije srdeční zástavu způsobenou arytmií. V opačném případě je jeho naděje na přežití menší než 10 procent. Šanci má v podstatě jen ten, ke komu se dostane pomoc v prvních šesti až deseti minutách po zástavě,“ vysvětlil přednosta libereckého Kardiocentra Rostislav Polášek.

První čtyři roky se zdejší odborníci zaměřovali především na to, aby přístroje voperovali co největšímu počtu potřebných pacientů. „Od roku 2010 se snažíme navíc zlepšit kvalitu jejich života,“ doplnil přednosta. O to usilují nejen implantováním stále menších a modernějších přístrojů, ale i lepším informováním veřejnosti.

„Pro pacienta samozřejmě přináší defibrilátor určitá omezení, ale i negativní věci přijímá člověk lépe, pokud jim rozumí,“ zdůraznil přednosta. Středeční setkání právě bude jednou z takových možností. „Byli bychom rádi, kdyby sem zavítali i příbuzní pacienta s defibrilátorem, protože v běžném provozu není na takovou možnost příliš velký prostor,“ zve lékař.

Podle něj je pro pacienty s defibrilátorem velmi důležité, aby se scházeli a předávali si své zkušenosti, protože to pozitivně působí na psychiku nemocného.

„Elektrický výboj, který přístroj vydá při podezření na poruchu srdečního rytmu, je nepříjemně vnímán a může vést až k úzkostem a depresím,“ popsal kardiolog. Přístroje nové generace však tyto výboje vydávají zhruba v jednom případu ze čtyř. Dokážou totiž arytmie zvládnout i jinými způsoby, než je výboj.

I o tom bude beseda s veřejností, která začíná v areálu liberecké nemocnice tuto středu od 16.00 hodin.