„Do prvního kola výběrového řízení se nikdo nepřihlásil, proto jsme vyhlásili kolo druhé, kde byli dva zájemci. Jediným kritériem byla cena. Zvítězila tedy nabídka za dva a půl milionu korun," řekla pracovnice Územního pracoviště Ústí nad Labem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Nový majitel objektu získal dvoupodlažní rodinný dům položený v klidné oblasti, v zástavbě rodinných a bytových domů v Liberci. K domu také patří dvojgaráž a vedlejší stavby, a to zděná kolna, původně užívaná jako prádelna s kůlnou a dřevěná kůlna.

Obě ve velmi špatném stavebně-technickém stavu. Na nádvoří se dále nachází studna, která však neslouží svému účelu. Součástí prodeje byly ještě čtyři pozemky o celkové výměře téměř 1 300 metrů čtverečních, z nichž dva tvoří zahradu s ovocnými a okrasnými porosty.

Přehled všech nabízených nemovitostí či pozemků, které jako odúmrť získal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových si můžou potencionální zájemci prohlédnout také na internetových stránkách úřadu.

Funguje zde takzvané chytré vyhledávání, kde si můžete zadat například jen určité území či obec, kde by jste měli zájem o koupi jednotlivých nemovitostí. Nebo vyhledávání podle ceny od nejnižší po nejvyšší a podobně.