„Stačí menší vítr a všude padají větve. Je to shnilý, skoro je div, že se ty stromy ještě drží,“ řekl Deníku Josef Krátký, který bydlí poblíž. Město si teď proto nechalo zpracovat další znalecký posudek od výzkumného ústavu v Průhonicích. Závěr je nekompromisní. Do zimy se má pokácet 15 stromů.

ALEJ SE ROZPADÁ

„Rozpadají se nám dva úseky. Od jezírka u ZOO po křížení se Škroupovou ulicí. A potom u strojní průmyslovky,“ popsala náměstkyně primátora Karolína Hrbková. Podle ní teď město hledá řešení, jak s alejí dál naložit. „Kdybychom vykáceli nejvíc ohrožené stromy, tak se nám alej u strojní průmyslovky úplně rozpadne. Už by to žádná alej nebyla. Proto se kloníme k postupné obnově. Nejdřív úsek u průmyslovky, pak u hráze jezírka a střední část bychom zatím drželi a stabilizovali. Vykácet alej najednou není z ekologického i prostorového hlediska dobře. Je to nejvýznamnější liberecká alej,“ uvedla Hrbková.

Že je situace vážná uvedla na radě města i vedoucí odboru ekologie Lucie Sládková. „Lípy mají poškozený kořenový systém, stalo se to při rekonstrukci tramvajové tratě. Pokud posudek prokazuje, že se alej rozpadá, tak si myslím, že není vhodné nechat v tomto stavu ty stromy stát, protože může dojít k nějakému neštěstí. Některé lípy tam spadly za úplného bezvětří,“ stojí v zápisu z rady města.

ŠPATNÁ ZEMINA

Jenže nahradit pokácené lípy novými stromky není jednoduché. Lípy na Masaryčce rostou v půdě, která je zamořená karanténními houbami. Aktuálně si tak město nechává zpracovat posudek od autorizované mykoložky.

„Chceme vědět, jaké chemické složení zemina má, jak moc je zasolená, kolik je v ní živin a jestli ji budeme muset vyměnit z 50 nebo ze 100 %. Je to poměrně drahá záležitost,“ uvedla Hrbková. Vedení města pak bude muset rozhodnout, jak bude vypadat plán obnovy aleje.