„Ruku v ruce s tímto zásahem do početních stavů jde i změna organizační struktury, kterou se rozhodlo vedení Hasičského záchranného sboru České republiky zásadně zjednodušit. Nejpozději k 1. lednu 2013 dojde ke zrušení celé jedné řídící úrovně, konkrétně zrušení ředitelů odborů krajů a k následnému snížení počtu jednotlivých oddělení," vysvětlila Nicole Zaoralová, tisková mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Zásah do řad zaměstnanců se dotkne i Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. „I u nás dojde ke snížení jedné řídící úrovně, tedy ředitelů odborů krajů. Celkem se bude jednat o 6 pozic, které zmizí ze struktury. Tito lidé budou převedeni na vedoucí oddělení, a vedoucí se stanou řadovými příslušníky. Generální ředitelství si od tohoto kroku slibuje další úspory," doplnila tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Zdenka Štrauchová.

Celé opatření dopadne na 80 ředitelů odborů v celé České republice. V každém ze 14 krajů zůstane tedy pouze krajský ředitel, jeho náměstci a dále jen vedoucí oddělení. Úsporná opatření začalo generální ředitelství realizovat již v loňském roce. Tato změna organizační struktury je pouze dalším krokem v úspoře financí.