Tažení proti zakázkám města, které v minulosti bývaly určené jen pro některé vybrané firmy, na liberecké radnici pokračuje. Nové vedení nyní vypovědělo smlouvu zdejší společnosti Investorsko inženýrská.

Firma, která byla do roku 2008 dceřinou společností stavební firmy Syner, měla zajišťovat pro město poradenství při tvorbě územního plánu. Za to měla získat 1 990 000 korun. „Kdyby byla smlouva, uzavřená v srpnu roku 2008, stanovená na částku o deset tisíc korun vyšší, už by muselo město na tuto zakázku vypsat výběrové řízení,“ upozornil primátor Jan Korytář (SZ).

Za dosud vykonanou poradenskou činnost vyplatí město developerské společnosti, která v minulosti vybudovala obě liberecké průmyslové zóny Sever a Jih, celkem 200 tisíc korun. Sjednané poradenství pak za Investorsko inženýrskou převezme odbor územního plánování magistrátu. „Máme dost zkušeností s tvorbou územního plánu. V odborné rovině spolupracujeme s projektovým ateliérem SAUL,“ uvedl vedoucí odboru územního plánování Petr Kolomazník.

Ředitel Investorsko inženýrské Petr Kupf podotkl do médií, že s ukončením smlouvy počítal. Ostře vyhraněný vztah současného vedení města ke stavební společnosti Syner a jejím blízkým firmám je totiž dostatečně známý.

Už v prosinci nové vedení města zrušilo soutěž na revitalizaci Soukenného náměstí. Výběrové řízení v září vyhrála stavební společnost Syner, která ale nabídla za zakázku nejnižší cenu. „Chci postupně skončit s praxí, kdy na jedné straně získávají vybrané firmy výhodné zakázky, které nejsou pro město nezbytné, a na druhé straně město nemá peníze na to, aby třeba připravilo projednání územního plánu s veřejností,“ řekl primátor.