Soutěží se v jedné kategorii, a to stavební obnova i restaurování nemovité kulturní památky. Vítěz se může těšit na plaketu s nápisem Památka roku 2022 Libereckého kraje a finanční odměnu ve výši padesát tisíc korun. „Jsem moc ráda, že se čím dál tím více majitelů památek skutečně chce zhostit obnovy a přistupují k tomu zodpovědně. Samozřejmě jsou stále příklady, kdy majitel nechá památku zchátrat natolik, že už nejde zachránit a on tak získá pozemek pro novou výstavbu. V Libereckém kraji ale máme skvělé příklady obnov, a to jak privátních, tak i veřejných či církevních,“ řekla náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Květa Vinklátová.

Loni ocenění získala obnova vnějšího pláště jilemnické školy č. p. 288. Porotu tehdy zaujala vysoká kvalita řemeslných prací, které vrátily domu neorenesanční vzhled, jejž mu vtiskl jilemnický stavitel Josef Pošepný na základě architektonického návrhu architekta Jana Vejrycha.

Jilemnická škola po obnově.
Obnova školy v Jilemnici se povedla. Získala ocenění Památka roku

Aktuálně se na území Libereckého kraje se nachází 2248 nemovitých kulturních památek, z nichž je celkem 39 na seznamu ohrožených nemovitých kulturních památek. Pozitivní příklady obnovy mohou v praxi vést i ke koupi nemovitosti v Libereckém kraji. Nový vlastník pak kulturní památku ve své podstatě zachrání, jako tomu bylo například u Kittelova domu, zámku Navarov a několika lidových staveb ve Žďáru u České Lípy. „Cenu za obnovy památek v rámci celé České republiky udílí pod názvem Patrimonium pro futuro neboli dědictví pro budoucnost Národní památkový ústav, popřípadě Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska jako Památku roku. Na lokální úrovni však toto ocenění chybí, proto se Liberecký kraj rozhodl tuto situaci v regionu změnit,“ dodal mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla.