Měl to být projekt na opravu a rozšíření silnic na Frýdlantsku. Namísto toho teď rozděluje lidi na Frýdlantsku a nejen tam. Opravy poničených komunikací totiž počítají s masivním kácením stoletých alejí. Na jejich záchranu už vznikla petice z dílny občanské iniciativy Zachraňme aleje. Uplynulo pár dní a na světě je další petice nazvaná Srdcem a rozumem. Sestavil ji bývalý starosta Jindřichovic pod Smrkem Petr Pávek. Prý proto, že první petice je na jeho vkus příliš radikální. „Mojí snahou bylo postavit petici tak, aby text vyzněl konstruktivně 
a aby zahrnul potřeby co největšího počtu obyvatel Frýdlantska. Přístupy stavařů jsou desetiletí stejné a je dobře, že na to někdo upozorňuje. Ale obávám se, že aktivisté kolem iniciativy Zachraňme aleje to příliš hrotí. Jejich snažením se tak opravy silnic dostávají až na druhé místo. Nejde mi o to, aby investor zval zástupce veřejnosti a spolků 
k projednávání. To je upraveno zákonem a nevyžaduje to petici. Jde mi o harmonický rozvoj regionu, což se těžko snáší s radikalismem."
Takové hodnocení ale autoři první petice odmítají. „Nehájíme žádný extrémní názor. Chápeme, že silnice na Frýdlantsku potřebují opravit. Jde ale o to, zda opravy musí probíhat tak, že se stávající silnice rozšíří a pokácí se kvůli tomu 954 stromů. 
V řadě úseků jde, podle našeho názoru, jen opravit stávající povrch a nerozšiřovat," říká Zbyněk Vlk. Podle lidí 
z prvního petičního výboru navíc současný projekt s rozšiřováním silnic a kácením alejí neodpovídá původně předloženému záměru.

„Záměr na opravu silnic na Frýdlantsku a v Polsku směrem k zámku Czocha, který získal nejvíc bodů u hodnotící komise, nepočítal s rozšiřováním komunikací kromě raspenavské silnice. Přesto dostal potřebný počet bodů na postup do druhého kola," uvádí za iniciativu Zachraňme aleje Stanislav Budka. „O kácení celých alejí tam přitom nebyla ani zmínka, jen o odstranění náletů." Iniciativa Zachraňme aleje tak požaduje návrat k původnímu záměru Libereckého kraje. „Z toho je zřejmé, že náš názor nemůže být vykládán jako extrémní, protože v tom případě bychom za extremisty museli považovat samotný Liberecký kraj, který podal původní žádost. Nyní už také víme, že rozšíření silnic po nás nepožaduje Evropská unie, že nejsme tlačeni nikým zvenku. Dohoda je tedy velmi snadno možná," myslí si Zbyněk Vlk.
Ne všichni obyvatelé Frýdlantska ale souhlasí. Jinak to vidí například starosta Jindřichovic Pavel Novotný. „Některými cestami je dnes 
o strach projíždět. Rozmlácené cesty, kořeny nadzdvihující asfalt. Než statistiky nehod v alejích by lépe posloužila statistika výjezdu hasičů k odstranění spadlých stromů 
a větví po každém větru. Je zřejmé, že za současný stav může zanedbaná údržba, ale 
i stáří stromů, z nichž řada je za hranicí provozní bezpečnosti."
Jen ne od stolu

Petice Petra Pávka tak volá po kompromisním přístupu. 
„O tom, že aleje jsou kulturním a přírodním dědictvím Frýdlantska není sporu. Proto také požadujeme, aby se za vykácené stromy vysadily nové aleje. Ale chránit za každou cenu přestárlé stromořadí tam, kde ohrožují provoz, je nesmysl. Pokud se mají silnice opravit, tak jedině tak, že to bude smysluplné a že opravy vydrží několik desetiletí a ne že se budou látat každý rok," říká Pávek. „Projekt na opravu silnic má zvýšit atraktivitu turistických cílů v pohraničí. Je absurdní, aby kvůli tomu jiné kulturní a přírodní cíle byly zničeny, byl změněn krajinný ráz," oponuje Budka.

Podle mnohých obyvatel Frýdlantska je ale stejně tak důležité, aby modernizace silnic byla udělaná logicky a ne jen tak od stolu. „Má dojít 
k rozšíření vozovky z Nového Města pod Smrkem na křižovatku pískovny do Horní Řasnice. Jde o lesní cestu okolo čerpací stanice. Bohužel, na kopci už nenavazuje na cestu k hranicím, takže veškerá doprava bude tažena přes Horní Řasnici. Panuje zde oprávněná obava z nárůstu dopravy polských řidičů," míní například Otto Novotný.

V současné době je na všech pět úseků zpracovaná dokumentace pro stavební povolení. Jde o silnice z Nového Města ke státní hranici a do Horní Řasnice, z Raspenavy do Krásného Lesa, z Frýdlantu do Kunratic ke státní hranici 
a z Dolní Řasnice do Srbské ke státní hranici. „K zajištění stavebního povolení není podmínkou mít schválení kácení. O kácení lze žádat až před vlastním zahájením stavby," říká projektant Jiří Ehrenberger. Podle něj se přitom případné kácení alejí týká jen dvou úseků – z Raspenavy do Krásného Lesa a kolem Dolní Řasnice. V jaké míře se nakonec bude, či nebude kácet, má rozhodnout pracovní skupina. 
K prvnímu jednání se sejde tento pátek ve Frýdlantě. Jsou v ní jak odpůrci kácení, tak zástupci obcí, Libereckého kraje, dendrologů i dopravní policie.