Energetickou koncepci města může značně narušit sílící trend odpojování panelových domů od centrálního zdroje tepla v Liberci. Územního plán města totiž již několik let počítá s tím, že většina domů a objektů bude využívat k dodávkám tepla libereckou teplárnu.

Město je rozděleno celkem do tří vytápěcích zón. Územní plán v nich přesně určuje, jaký způsob vytápění v nich může být použit a který ne. V mimocentrální zóně, pak může být použit k vytápění domů jak centrální tak alternativní zdroj tepla.

V poslední době tak v Liberci přibývá objektů, které se už od teplárny odpojily, nebo se k tomuto kroku v dohledné době chystají. Pokud totiž jejich projekt projde ekologickým auditem a zároveň prokáží, že je pro ně teplo z alternativního zdroje vytápění ekonomicky výhodnější než odběr z liberecké teplárny, nemůže jim nikdo v odpojení zabránit.

„Na tomto základě jsme mnoho záměrů na vybudování samostatných kotelen zbrzdili či pozastavili. Na druhou stranu, mnohé objekty se již odpojily,“ řekl Deníku analytik města Lubor Franců. „Čím víc objektů se ovšem bude odpojovat, tím dražší bude teplo z teplárny. V nejhorším případě může dojít i ke kolapsu energetické koncepce města,“ dodal Lubor Franců.

Kromě města je odpojování hrozbou také pro samotnou teplárnu. Jen v případě panelového domu Hokejka, který si v současné době nechává zpracovávat projekt vlastních kotelen, by totiž Teplárna rázem mohla přijít o několik stovek zákazníků. „Již delší dobu to s odběrateli řešíme a snažíme se najít společnou řeč,“ dodala Pavla Kulhavá, tisková mluvčí společnosti MVV Energie, která libereckou teplárnu vlastní.