„Jedná se o centrální lipovou alej, kde stromy jsou ve stavu, kdy nám nic jiného nezbývá," vysvětlil starosta Chrastavy Michael Canov (SLK). Stromy jsou prohnilé a některé zčásti odumřelé.

Tajemník radnice Miroslav Chvála dodává, že neměli na vybranou. „Mohli jsme nechat stromy nechat spadnout a nebo je vyměnit. Rozhodli jsme se pro druhou možnost. Na místo aleje budou ihned vysazeny nové stromy o výšce 4 metry, takže vizuálně se na místě téměř nic nezmění," vysvětluje tajemník. Pokácena bude také borovice vejmutovka rostoucí před hřbitovem a dub červený rostoucí v areálu hřbitova, jenž je zasažen rozsáhlou hnilobou.

Na úpravu zeleně v areálu hřbitova získala Chrastava dotaci 300 000 korun z Operačního programu Životní prostředí. Náklady jsou ve výši 500 000 korun. Práce na obnově dřevin mají začít každým dnem.