U této příležitosti proběhla v úterý 20. září cyklojízda Libercem, kterou upořádal spolek Cyklisté Liberecka. Její účastníci touto cestou předali vzkaz vedení města a světu, že chtějí plnohodnotnou infrastrukturu pro všechny druhy udržitelné mobility a je třeba se reálně posunout do 21. století i v Liberci. Trasa měřící přibližně osm kilometrů vedla městem a cyklisté ji projeli volným tempem.