„Akci pořádáme pro veřejnost. Je určena těm, kterým nejsou podmínky pro jízdu na kole v Liberci a jeho okolí lhostejné,“ poznamenal jednatel sdružení Jiří Rutkovský.

Jízdy, která začne v půl páté odpoledne na libereckém náměstí Dr. Edvarda Beneše se mohou zúčastnit i méně zdatní cyklisté a děti. Na bezpečnost na komunikacích budou dohlížet strážníci Městské policie, a někteří budou účastníky doprovázet na kole.

Během jízdy budou Cyklisté Liberecka při tematických zastávkách seznamovat účastníky s realizovanými úpravami pro cyklisty a informovat je o úsecích, kde se na cyklisty při rekonstrukci komunikace „zapomnělo“.

„Na zastávkách zhodnotíme píšťalkou nebo potleskem podmínky, které cyklistům na pozemních komunikacích zajišťuje město Liberec a další vlastníci komunikací. V memorandu budou vlastníci a správci komunikací vyzváni k razantnímu společnému postupu při nápravě dnešního nevyhovujícího stavu,“ vysvětlil Rutkovský.

Podle jeho názoru je třeba město Liberec a Krajskou správu silnic Libereckého kraje ocenit za úpravy pro cyklisty v Husově ulici. Podmínky jsou však přes drobná zlepšení stále špatné a cyklisty trápí zejména značné množství nebezpečných úseků. „Chceme přimět zastupitele k razantnějšímu postupu při řešení problémů cyklistické dopravy v Liberci,“ podotkl Rutkovský s tím, že město v letech 2001 až 2005 neinvestovalo žádné finanční prostředky do budování cyklistické infrastruktury.

Akci občanské sdružení Cyklisté Liberecka pořádá jako součást svých aktivit každoročně, pravidelně od roku 2001. Záštitu nad akcí letos převzal náměstek primátora Milan Šír.