Tento renesanční nástroj je naprosto unikátní svou zvukovou koncepcí i svou dispozicí.

„Tyto varhany jsou jedny z nejstarších českých varhan, původně postavené neznámo kde, nejspíš pro kostel v Doksech. Poté byly přemístěny do kostela v Kruhu u Doks a později vráceny zpět do Doks a prvně kompletně zrestaurovány, a to roku 1992-93 díky iniciativě sdružení Ackermann-Gemeinde a místního rodáka P. Angela Waldsteina,“ uvedla mluvčí Biskupství litoměřického Jana Michálková.

Jak dále vysvětlila, datum 1627 vyryté na skříni patrně kalkantem, poukazuje na dobu jejich vzniku, mohou však být i starší. Původní podoba renesančního nástroje byla zcela změněna již v 18. století. Kostel v Kruhu stihl s nástupem komunismu stejný osud jako u většiny ostatních v Sudetech, zařízení kostela i varhany byly zcela zdemolovány.

Z původního píšťalového fondu se zachovalo pouze pět prospektových píšťal a několik píšťal uvnitř stroje, umožňujících spolu s dochovanými stoličkami relativně přesnou rekonstrukci původní dispozice a mensur. Rekonstruován byl též kuriózní původní pedálový stroj na společné vzdušnici s HW.

„Varhany mají deset rejstříků. Jejich pedál je zvláštní tím, že nemá tu dnešní basovou funkci, jak ji známe dnes, je totiž vybaven pouze vysokým rejstříkem a je schopen hrát melodii, což je úžasné a v tom je také kuriozita tohoto nástroje,“ poukázal na jedinečnost nástroje varhanář Vladimír Šlajch.

„Na žádné varhany nelze zahrát cokoli, takže ani na tyto renesanční varhany ne – například velké Bachovy skladby nebo modernější varhanní literaturu. O to lépe na ně lze zahrát zejména skladby ze 17. století. Tento nástroj je naprosto unikátní svou zvukovou koncepcí, svou dispozicí,“ zdůraznil.

Jak uvedl generální vikář P. Stanislav Přibyl, regál - jazykový rejstřík - je severoněmeckého až holandského původu. Pro tento styl varhan skládali mimo jiné Girolamo Frescobaldi či Michael Praetorius. „Varhany jsou asi o sedmdesát let starší než katedrála svatého Štěpána, takže se jedná o artefakt, který pamatuje starší dobu než všechno zde v katedrále okolo nás,“ řekl.

Oprava nástroje, kterou provedl varhanář Vladimír Šlajch v letošním roce, stála 440 000 korun, včetně DPH. Finanční prostředky byly získány prostřednictvím dotace Ministerstva kultury ČR.

Renesanční varhany byly umístěny na boční empoře chrámu, v místě, kde dříve stávaly varhany, původně z Liberecka.

Požehnány budou biskupem v pondělí 22. listopadu během mše svaté, která začíná v 7.30 hodin, a to při příležitosti druhého výročí biskupského svěcení a zároveň o svátku svaté Cecílie.

Hlavní varhany v katedrále jsou mladší – jedná se o elektromagnetický stroj od fy. Jehmlich z Drážďan z roku 1942, umístěný na kůru ve starých rokokových skříních. Má 4 manuály, 56 registrů a 3944 píšťal.

Jana Michálková, Michal Závada