Už máme dost rozhodování o nás bez nás, kvůli kterému dochází k nesmyslným akcím, jež nekorespondují se skutečnými potřebami obyvatel. Velká radnice s námi příliš nekomunikuje.

Tato slova zaznívají stále důrazněji z úst obyvatel libereckých čtvrtí. Krajské město jich čítá pětatřicet včetně Vratislavic nad Nisou. Ty jediné mají vlastní samosprávu. A právě po ní volají i ostatní části stotisícového Liberce.

Ostašov

„Radnice investovala nemalé finance do řešení křižovatky před ostašovskou školou, která byla vybudována bez znalosti daného místa, a tak řeší bezpečnost dětí jen v úseku několika metrů před školou. Před mateřskou školkou, samotnou křižovatkou i za ní chodníky chybí a děti, maminky i babičky se tu často brodí blátem nebo sněhovou břečkou a prochází nebezpečnými úseky na frekventované silnici," říká Pavla Haidlová ze Spolku přátel Ostašova.

Machnín

Také v Machníně by si o sobě lidé rádi do budoucna rozhodovali sami.

„Chceme zabránit tomu, aby se opakovaly situace, kdy v Machníně během opravy Chotyňské ulice nikdo neřešil skutečný stav věcí a požadavek navázání povrchu vozovky na vjezdy k domům včetně odvodnění nebyl nikde zohledněn. I tady byly práce provedeny nesmyslně bez ohledu na skutečné potřeby občanů," tvrdí zástupce Machnínských Milan Porš.

Třeba v Olomouci fungují placené komise městských částí, kde každá část má pět až patnáct lidí. Ti získávají informace z toho svého území a ty potom předávají městu. Zpětnou vazbu z města pro změnu přenášejí svým lidem. Pavla Haidlová, Ostašov

V Machníně se také už poměrně dlouho dožadují zastřešení odjezdové zastávky. „Lze říci, že obecně v okrajových čtvrtích města chybí základní občanská vybavenost, kterou místní lidé nutně potřebují, zatímco v centru se staví megalomanské projekty zející často prázdnotou. Jde nám například jen o obyčejné lavičky nebo odpadkové koše, hřiště pro malé i větší děti. Naše požadavky mohou znít jako banality, ale právě tyto maličkosti dotvářejí naše spokojené žití v částech, jež jsou většinou na okraji zájmu. Spoustu věcí jsme si přitom ochotni vytvořit i sami. Například jsme si s pomocí dotace z Nadace O2 vybudovali park," doplnila Haidlová.

Doubí

„Občané v Doubí si přejí zklidnění automobilové dopravy, upravené parky a hřiště a obecně prostor pro setkávání a komunikaci všech generací," uvedla Dagmar Vízková . Dále by v Doubí chtěli dosáhnout snížení kriminality nebo ekologické zátěže.

Lidové sady

Své plány a představy mají rovněž v Lidových sadech, byť se tady v poslední době provádějí například rozsáhlé opravy komunikací a město podle svých slov pracuje na zvelebení okolí zchátralého Lesního koupaliště, o čemž Deník v předešlých dnech informoval.

„Rádi bychom, aby budoucí vedení radnice přihlédlo například k názorům nezávislých odborníků, kteří přišli s plány na revitalizaci stávající vzácné lipové aleje na Masarykově třídě. Ne všichni jsou pro radikální vykácení všech starých a často i nemocných stromů. Jak vyplynulo z veřejné debaty, tak prý existují varianty, jak je ještě zachránit. Dále, v některých ulicích bychom se rádi dočkali kanalizace," řekla za obyvatele Lidových sadů Alena Dvořáčková, předsedkyně občanského sdružení Staré Město Liberec.

Politici slibují nápravu

Zřízení samospráv mají ve svých volebních programech třeba Starostové pro Liberecký kraj a Změna pro Liberec. Jde pouze o předvolební rétoriku?

„S lidmi se musí mluvit. Využijeme k tomu široké spektrum komunikačních nástrojů včetně setkávání s občany přímo na dotčených místech," řekl za Starosty kandidát na primátora Michal Hron. „Je nemyslitelné, aby město něco vyprojektovalo, aniž by znalo názor veřejnosti. Pak dochází k situacím jako například s rekonstrukcí Sokolovského náměstí. Lidé se museli vzbouřit a hlasitě protestovat, aby město nákladný projekt zastavilo. Tomu se ale dalo předejít právě díky včasné komunikaci," uzavřela Zuzana Tachovská ze Změny.

Lidem stačí ke spokojenosti maličkosti

OSTAŠOV. Tamní obyvatelé kritizují hlavně křižovatku před ostašovskou školou. Za ní totiž chybí chodníky pro bezpečnou chůzi.

DOUBÍ. Lidé si přejí zklidnění automobilové dopravy a upravené parky.

MACHNÍN. Oprava Chotyňské neproběhla v souladu s přáními občanů.