Pomáhat těm, kteří to potřebují a šířit myšlenku dobrovolnictví. To jsou základní cíle humanitárních organizací, které působí v Libereckém kaji. I na ně dopadla aktuální situace, kvůli níž částečně proměnily svou činnost.

Na epidemii koronaviru reagoval i Člověk v tísni, jehož aktivita nyní získala větší humanitární ráz. Organizace navázala spolupráci s Potravinovou bankou Libereckého kraje a rozdává lidem potravinové balíčky. „Větší skupina lidí je na tom finančně hůře a potřebují i takovou pomoc, která před vypuknutím epidemie nebyla nutná,“ nastínil situaci ředitel liberecké pobočky Člověka v tísni Lukáš Průcha.

Naplno jedou dluhové poradny. Posílili i help linku, na kterou mohou zájemci volat až do večerních hodin a konzultovat svoje případy. „Čekáme, že těch lidí bude ještě více, až skončí podpůrné programy od státu. Do problémů se dostávají i ti, kteří by v případě normálního stavu pravděpodobně zvládli vyřešit své problémy svépomocí,“ upřesnil Průcha.

Jana Hejret Vojtková.
Z divadelních prken ji koronavirus přivedl ke krematoriu

Základem dluhového poradenství je zmapování situace klienta, který se po doporučení odborníků rozhodne o dalším postupu. V poradně mohou sepsat různé návrhy a podání, zároveň se snaží o maximální zapojení daného člověka.

„Dluhy se mají platit, ale někdy jsou na ně navázané další poplatky, které jsou nemorální. Hlavně na to se zaměřujeme,“ zdůraznil Průcha. Organizace je celokrajská, ale primárně působí v Liberci, Hrádku, Frýdlantsku a nově i v České Lípě. Zájemci najdou pomoc i na webové stránce jakprezitdluhy.cz.

Rodinám také organizace zapůjčovala notebooky včetně modemů, aby se děti mohly zapojit do on-line výuky. Nadále probíhá i doučování. „Osvojili jsme si metodiku on-line doučování, aby mělo efekt a nahrazovalo plnohodnotně osobní potkávání,“ doplnil ředitel liberecké pobočky.

Dobrovolníci

Spojovat, podporovat a pomáhat. S takovým cílem vzniklo loni v květnu Regionální dobrovolnické centrum Libereckého kraje. Stojí za ním humanitární organizace ADRA, která věří, že nezištná pomoc obohacuje člověka intelektuálně a sociálně. I její činnost proměnila koronavirová epidemie. „Aktuálně děláme jiné dobrovolnické programy, než bychom si přáli. Rozvíjení dobrovolnictví, předávání zkušeností a školení se musely přesunout do on-line světa, a to není úplně ideální,“ řekl vedoucí regionálního pracoviště Michal Čančík. Původní myšlenka totiž spočívala v tom, aby co nejvíc dobrovolníků si například chodilo povídat s osamělými lidmi v nemocnicích nebo v domovech pro seniory.

Loni na jaře se desítky dobrovolníků zapojily díky opakované podpoře Libereckého kraje do zajišťování nákupů potravin a léků pro seniory na Turnovsku. Nyní k této aktivitě přibyla pomoc seniorům s registrací na očkování. ADRA vysílá zájemcům přímo do domácností svého dobrovolníka Jana Macouna. Ten starší ročníky, kteří internetu nerozumí a mnohdy nemají ani počítač, zaregistruje. „Starší lidé, kteří jsou v dnešní chaotické době naprosto bezradní, si zaslouží zažívat pocit, že jsou pro někoho důležití a někdo je ochoten jim pomoci,“ zdůraznil Macoun. Služba je pro zájemce bezplatná.

Koronavirová epidemie má také dopad na finanční stránku organizace, která založila charitativní obchůdky jako systém samofinancování. „Liberecká ADRA chtěla být od začátku nezávislá a nečerpat finance z dotací. Uzavření obchůdků nás dostalo do obtížné situace,“ dodal Čančík s tím, že věří, že tahle zvláštní doba bude brzy za námi.