Další možností je rozšíření Technického muzea, které dnes sídlí v pavilonu G. „Naše představa je, že bychom Technické muzeum rozšířili do stávajících pavilonů E, D a I, které tvoří se současným sídlem Technického muzea jakýsi uzavřený prostor," říká předseda spolku Technické muzeum Liberec Jiří Němeček. „Jsou to všechno pavilony směrem k Masarykově třídě, která je snad nejkrásnější čtvrtí v Liberci, ale dnes je téměř polomrtvá. Kdyby se náš plán realizoval, určitě by to pomohlo oživit celý prostor výstaviště, Severočeského muzea a Lázní."

S tím souhlasí i ředitel Oblastní galerie Lázně Jan Randáček. „Bývalý areál LVT začal už částečně plnit funkci muzejní a vzdělávací. A vzhledem k tomu, že už je vedle Severočeské muzeum a naše galerie, tak rozvíjet tento koncept je podle mého správná myšlenka, jak tuto lokalitu oživit. Tedy rozšířit stávající Technické muzeum, protože historie Liberce je spjatá s technikou, s průmyslem a určitě je v této oblasti co ukazovat a čím se prezentovat." Záměr počítá rovněž s obnovením kdysi oblíbené restaurace Kasino i zřízením Muzea v přírodě. „Naše představa je, že by některé exponáty byly vidět i venku mezi pavilony. Chtěli bychom tu zřídit i dětské hřiště, aby se celý ten prostor oživil a mohli ho využívat lidé k odpočinku a podobně," vysvětluje Němeček.

Technické vzdělávání

Podle něj by rozšířené Technické muzeum mělo plnit hlavně roli vzdělávací a to se zaměřením právě na technické obory. „Chtěli bychom tu zřídit i dílny, které by využívaly základní školy. Děti dnes ani neumí vzít pořádně do ruky kladivo, tady by si mohly všechno vyzkoušet a něco vyrobit. Chceme mládež, ale i širokou veřejnost, víc přivést k technickým oborům, které dnes mají zelenou. Už dnes spolupracujeme například se Střední odbornou školou Na Bojišti, která k nám posílá učně na praxi."

Podle Antonína Šípka ze Sdružení automobilového průmyslu je vzdělávání v technických oborech více než žádoucí. „Obzvláště v Libereckém kraji, který patří mezi nejautomobilovější kraje v ČR, je tu nejvíc pracovníků v automobilovém průmyslu z celé republiky."

Jestli ale na rozšíření Technického muzea skutečně dojde, je zatím otázkou. „V této chvíli je to jen záměr, jeden z mnoha nápadů. Musíme přemýšlet o té lokalitě v širším celku, to znamená, zda se část areálu nedá využít i na něco jiného pro potřeby výstavnictví, nové byty a podobně. Určitě si to vyžádá širší debatu, tohle byla jen první vlaštovka," dodal náměstek Korytář.