„Jedná se o projekt, který umožňuje seniorům obou stran poznávat sousední zemi, seznamovat se s její historií, kulturou, jazykem a navázat bližší kontakty a přátelské vztahy v rámci Euroregionu Nisa,“ konstatuje Jitka Pacltová z Centra dalšího vzdělávání TUL o lednovém setkání českých a německých seniorů.

Akce, kterou pořádalo Centrum dalšího vzdělávání liberecké Technické univerzity ve spolupráci s Vysokou školou Zittau/Görlitz, je totiž jednou z těch, které jsou výsledkem příhraniční spolupráce mezi Libercem a německou Žitavou. Obě města ji rozvedla v mnoha rozmanitých kulturních i společenských oblastech.

Jedním z podobných příkladů jsou i vztahy mezi Oblastní galerií Liberec a žitavským muzeem Städtische Museen Zittau. Tato spolupráce byla započata na popud německých galeristů během loňského setkání s jejich libereckými kolegy na konferenci o příhraniční spolupráci.

„Ředitel žitavského muzea Marius Winzeler je totiž velkým ctitelem českého výtvarného umění 20. let a vždy je mile překvapen, když zjistí, kolik prací u nás máme a co vše by se dalo u nich vystavit,“ uvádí šéf liberecké oblastní galerie Jan Randáček. Jak dále podotýká, spolupráce mezi oběma uměleckými institucemi je přínosná i z dalších hledisek.

„Poskytuje nám i příležitost, jak naše sbírky propagovat na celém území Německa. A tento mezinárodní přesah nám současně otevírá i cestu k různým dotačním titulům, které nám pomáhají v tom, abychom mohli docílit našich plánů a zrealizovat sny o tom, jak by naše galerie měla fungovat co nejlépe.“
Od žitavských by navíc liberečtí galeristé rádi v dohledné době převzali výstavu Kreuzbilder.

„Pokrývá umělecká díla – malby, grafiky i kresby, jejichž ústředním tématem je kříž, nikoliv ale v podobě náboženského motivu. Obrazy jsou zde zastoupeny v časovém rozpětí 200 let včetně moderních prací,“ upřesňuje Jan Randáček.

Družba exotická i ekologická

Do oka si Liberečtí i Žitavští padli také v případě velkorysého projektu zoologických zahrad v obou městech. Pod názvem Slunce v zoologické zahradě si při něm vyměňují vzájemné poznatky z dlouhodobého programu, který má jejich návštěvníky vzdělávat a inspirovat v ekologické oblasti.

Za tímto účelem obě organizace zavádějí ve svých zahradách praktické zařízení či pohonné ekologické jednotky, které umožňují vyrábět energii například pomocí vody nebo slunečních paprsků. Ty pak svým návštěvníků shodně přibližují prostřednictvím zábavně vzdělávacího okruhu napříč areálem.