Tibor Batthyány, primátor SML (nejvyšší dosažené vzdělání – ISŠ Na Bojišti, vysokou školu nedokončil)

„V současné době vlastním automobil Ford Mondeo v zůstatkové hodnotě asi 150 tisíc korun. Současně jsem majitelem bytu i s garáží v hodnotě kolem 2 milionů korun. Dalších přibližně 200 tisíc korun činí mé úspory v hotovosti. Žádné akcie nebo cenné papíry nevlastním. Měsíční odměna primátora Liberce za výkon funkce činí 68.285 korun hrubého. Splácím hypotéku na byt, zbývá mi doplatit něco přes půl milionu korun."