Louky, o které se v projektu na obnovu lučních biotopů starají, leží mimo chráněná území. Jedná se však o lokality cenné z důvodu výskytu ohrožených rostlin. „Kosíme často podmáčené louky s výskytem krásných českých orchidejí. Tyto louky byly dlouho bez péče, jelikož se v zamokřeném terénu nedá použít velká zemědělská technika a je možné je sekat jen ručně,“ sdělila Lucie Stránská z organizace Čmelák.

Podmáčené louky jsou ohroženým biotopem, z krajiny jich mnoho zmizelo z důvodu nevhodných zásahů jako například odvodnění. „Věříme, že správnou péčí podpoříme druhovou pestrost a vzácné druhy jako například kosatce sibiřské, upolíny nejvyšší či vachty trojlisté, které lze na vlhkých loukách najít,“ dodala Stránská.

Do Liberce dorazila osvětová AIDS tramvaj, nechyběla testovací sanitka.
Do Liberce dorazila osvětová AIDS tramvaj, nechyběla testovací sanitka

Mezi ohrožené patří ale i suchomilné stráně, kterým nejvíce škodí zarůstání a postupná přeměna v les. Tyto lokality poskytují útočiště plazům a mnohým bezobratlým. „Čmelák začínal před deseti lety s první loukou v Horním Maxově, kde rostou stovky orchidejí. V rámci projektu Obnova lučních biotopů v Libereckém kraji podpořeného z Norských fondů, Libereckým krajem a ministerstvem životního prostředí probíhá péče o cenné louky zhruba na 19 hektarech,“ podotkla ředitelka organizace Jana Bujoková.