close Tis červený. info Zdroj: Archiv Čmeláku zoom_in Čmelák se záchraně tisu červeného věnuje přes dvacet let. Jde zejména o mapování dospělých jedinců v krajině, sběr jejich semen, pěstování sazenic a jejich výsadbu. Za tu dobu do krajiny Jizerských hor vysadili 644 tisů. Z předchozích sběrů mají v současné době ve školkách napěstováno okolo 1500 sazenic.

„Polovinu z nich máme v úmyslu v nejbližších dvou letech vysadit do krajiny celého Libereckého kraje. Půjde nejen o pro tis typické lesní lokality, ale i o volnou krajinu, kde sazenice tisu rychleji dospějí a mohou šířit semena do svého okolí,“ představil plány spolku Čmelák jeho předseda Jan Korytář.

Větší část sazenic bude směřovat na lesní pozemky, které jsou vytipovány ve spolupráci s lesními správci z celého kraje. Do nalezení ostatních lokalit se může zapojit veřejnost. „Zatímco v přirozeném prostředí zastíněného lesa začíná tis plodit až v 70 až 120 letech, na volném prostranství na osluněném místě plodí už ve 20 až 30 letech. Toho chceme využít a přispět tak k zajištění dostatku semen v budoucnu. Nyní hledáme vlastníky pozemků ve volné krajině Libereckého kraje,“ vysvětlil Jiří Antl z Čmeláku

Další tisy v krajině

Případný zájemce obdrží čtyři sazenice, které vysadí a ochrání proti zvěři. Bude mít na starosti i jejich následnou údržbu. „Máme už šest zájemců a zároveň se od lidí už nyní dozvídáme o pro nás neznámých tisech v krajině. Můžeme tak zmapovat a případně ochránit už existující stromy, které mají cenu nejen samy o sobě, ale i jako další zdroj semen do okolí,“ doplnil Antl.

Z hojného ohrožený

Tis je původní dřevina české krajiny, v původních lesích rostl na území prakticky celé republiky. Změny vyvolané intenzivním hospodářským využíváním a prakticky nulová výsadba v minulosti vedly k jejich velkému úbytku nejen v české krajině, ale v celé Evropě. Na jejich mizení se v minulosti nemalou měrou podílela i cílená těžba.

Spolek Čmelák na facebooku

„Tis červený je ze zákona druh zvláště chráněný, silně ohrožený. Široké veřejnosti je nyní znám spíše jako dřevina parková v podobě nepůvodních keřových zahradnických kultivarů. Původní tis je ale strom s kuželovitou až kulovitou korunou, dosahující výšky 10 až 15 metrů a průměru kmene až 1 metr,“ uvedl Jiří Antl.

Projekt chce též propojit práci lesníků, úředníků a orgánů ochrany přírody, aby se vytvořila dlouhodobá strategie na podporu této vzácné dřeviny. Vysazené tisy by měly do budoucna vytvořit ohniska přirozeného šíření tisu do krajiny.