„Plocha, v současnosti vedená v územním plánu jako trvalý travní porost, která sousedí s cennou přírodní lokalitou, může být zanedlouho zastavěna panelovými domy. Protože však pozemek náleží soukromým majitelům, zvrátit toto rozhodnutí je velmi obtížné,“ vysvětlila Lucie Najmanová z občanského sdružení Čmelák, které se ve spolupráci se zástupci města snaží tento problém řešit.

„Iniciovali jsme proto projekt nazvaný Biodiverzita – zeleň v Liberci, který si klade za cíl zmapovat veškeré zelené plochy a z nich vybrat takové, které budou do budoucna vyjmuty z procesu privatizace,“ uvedla Lucie Najmanová, která je vedoucí tohoto projektu.

Soukromé vlastnictví je riziko

Podle ní tak bude ručitelem toho, že se tyto pozemky nedostanou do soukromých rukou, samo město. „Právě prodej do soukromého vlastnictví s sebou přináší riziko zastavění zelených ploch,“ dodala Najmanová. Do mapování zeleně ve městě Čmelák v současné době zapojuje střední školy, odborné pracovníky, ale také širokou libereckou veřejnost.

„Projektu se může aktivně zúčastnit každý občan Liberce, kterému leží na srdci budoucí osud parků, hřišť, luk, remízků a tím i ve výsledku kvalita života v naší krajské metropoli,“ informovala Lucie Najmanová.

Zmapují sto zelených ploch

Samotné mapování se zaměřuje na různě velké pozemky, které jsou ve vlastnictví města, na plochy udržované i zanedbané, zatravněné i zalesněné. „Protože parcely s volnou zelení v sobě skrývají stavební potenciál, je nutné vytvořit protiváhu proti stavební lobby, tedy dobře fungující občanskou společnost, která jeví zájem o dění ve městě. Budeme velmi rádi, pokud se co nejvíce lidí do tohoto projektu aktivně zapojí,“ uzavřela Najmanová.

Metodiku a mapovací listy najdete na adrese www.cmelak.cz. Uzávěrka mapování proběhne 15. října 2008. Do tohoto data by občanské sdružení Čmelák chtělo zaznamenat rovnou stovku ploch v centru i na periferiích Liberce.