Obecní byty bývají v současné době tradičně považovány za jeden z nejstabilnějších a přitom nejlevnějších způsobů bydlení. Není jich mnoho a šance není velká. Poptávka často převyšuje nabídku. Obec si navíc může sama stanovit další pravidla pro pronajímání bytů. Liberec v minulosti drtivou většinu bytů ve svém majetku prodal a nyní se už o dalším prodeji neuvažuje.

Městu ale zůstala ve vlastnictví asi tisícovka bytů, které pronajímá v několika kategoriích. „Výnosy z nájemného jsou plánovaným příjmem schváleného rozpočtu města, a to každoročně," řekl Pavel Kalous pověřený zastupováním funkce vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí.

Dlouhé čekání

Standardní byty, dva jsou v aktuální nabídce města, zůstaly v majetku města a v současné době jsou obsazené nájemci, většinou se smlouvou na dobu neurčitou. „Podmínkou pro přidělení standardního bytu je trestní bezúhonnost a bezdlužnost," dodal Kalous. Nájemné se v těchto bytech pohybuje okolo 63 korun za metr čtvereční. Za nájem ve 2+1 o výměře 80 m² tak rodina zaplatí 4 999 Kč, se službami se dostane na 6 700.

„Hlavní nevýhodou obecních bytů je, že musí člověk dlouho čekat a nemá jistotu, že byt nakonec dostane. Výhodou je pak cena. Tržní nájmy jsou v novostavbě například pro 2+kk asi 8 tisíc korun bez služeb a to nemají 80, ale 50 až šedesát metrů čtverečních," vysvětluje realitní makléřka Jana Milerová.

Na území města Liberec se nachází celkem 222 takových bytů, z nichž 18 je ve Vratislavicích a ve dvou bydlí azylanti. V žádosti, kterou musí zájemce předložit, se hodnotí i to, jak dlouho ve městě žije, jak dlouho má nebo nemá práci, s kým žije, kolik mu je let nebo kolik má dětí.

„Nic z toho většinu soukromých majitelů, kteří pronajímají vlastní byty nezajímá," dodává makléřka Milerová.

Cílem podporovaných bytů je: „Zlepšit přístup k bydlení pro všechny občany, kteří se ocitli v sociálně ztížené situaci, občany se zdravotním či sociálním handicapem. Podporované byty postavené se státní dotací jsou dočasným bydlením pro osoby v krizové situaci, které jsou znevýhodněné v přístupu k bydlení," vysvětluje Pavel Kalous z Magistrátu města.

Pro mladé rodiny jsou určeny startovací byty. Většina z celkového počtu 1 648 se nachází v Krajní ulici v Liberci. Požadavky na jejich přidělení jsou podobné těm u standardních bytů.

Sociální byty

Byty s nejnižším nájemným, které začíná na 25 korunách za metr čtvereční, jsou pro příjmově vymezené osoby.

„Žadatelé musí kromě dalších podmínek, které jsou shodné i u jiných bytů, splňovat podmínku, že jejich průměrný měsíční příjem za poslední rok před nepřesáhl 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy (Hrubá mzda: 27 200 Kč pozn. red.). Další podmínkou je, že všichni zletilí příslušníci domácnosti jsou v pracovním poměru," vysvětluje Pavel Kalous.

Podobných bytů je v Liberci něco přes devadesát. Většina z nich pak v novostavbě v ulici Krejčího. V aktuálně nabízeném bytu 2+kk zaplatí nájemci za 66 m² nájemné 1 673 korun, na službách pak další dva tisíce. Byt je s balkonem a kuchyňskou linkou.

Za pracovní poměr se v tomto případě považuje, i když žadatelé pobírají starobní nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo se soustavně připravují na výkon povolání a pobírají přídavek na dítě, pečují o dalšího příslušníka domácnosti, pečují celodenně o dítě a pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek.

Právě tyto byty bývají využívány lidmi ze sociálně vyloučeného prostředí, které jim zamezuje zařadit se do společnosti. Kvůli zabezpečení bezproblémové komunikace mezi úřadem a zájemci často pomáhají i neziskové organizace. V Liberci se při obydlování bytů v Krejčího ulici angažovala místní pobočka Člověka v tísni. Ten pomáhal zájemcům s administrativou a asistoval i při osobním jednáním s konkrétními úředníky.

Podle Pavla Kalouse z odboru, který má obecní byty na starosti, využívají asistenci neziskových organizací zájemci v omezené míře. Jednání jsou podle něj bezproblémová.