„Souvisí to s tím, že potřebují mít vysokoškolské vzdělání v odbornosti a také pedagogickou způsobilost. Přičemž s vysokoškolským vzděláním v dané odbornosti mají na trhu práce lepší podmínky v podnikatelské sféře," uvedla mluvčí Libereckého kraje Markéta Dědková. Školy v kraji se ale s nedostatkem aprobovaných pedagogů zatím dokážou vyrovnat. „Pokud učitele neseženou, pak stávající učitelé učí takzvaně přespočetné hodiny. Tedy více, než kolik je jejich přímá vyučovací povinnost. Nebo předměty učí učitelé, kteří nemají příslušnou aprobaci," dodala Dědková. Někdy ale musí učit i ti, kteří ještě studují vysokou školu nebo mají jen bakalářský titul.

NEJSOU STUDENTI

I tam, kde zatím učitelé jsou, hrozí do budoucna jejich nedostatek. Řada z nich má totiž před odchodem do důchodu. To potvrzuje i děkan pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci Jan Picek. Zájem o studium navíc v posledních letech klesá. „Zatímco před 3 lety do bakalářských učitelských programů nastoupilo v Liberci 400 studentů, letos jich bude jen 230," řekl Picek. Problémem je podle něj i to, že do magisterského studia se dostane jen zlomek studentů, kteří začali učitelské obory studovat. „Na všechny kombinace v loňském akademickém roce nastoupilo 70 studentů. Mezi nimi nebyl žádný chemik, žádný informatik, žádný fyzik a jen pět matematiků," dodal. Picek předpokládá, že brzy budou chybět učitelé s aprobací matematika, fyzika, chemie, biologie, informatika. Patrně bude i nedostatek učitelů pro první stupeň či výuku cizích jazyků.