„Ačkoliv se v podzimních měsících roku 2008 v 37. týdnu zvyšoval v Libereckém kraji počet hlášených akutních respiračních infekcí, stejně jako v roce 2007 dosáhl vrcholu v 51. týdnu, kdy se zastavil při nemocnosti 1301 nemocných na sto tisíc obyvatel,“ vyčíslila Zuzana Balašová, tisková mluvčí KHS LK. Hranice pro epidemiologický stav je přitom až při poměru dvou tisícovek nemocných na sto tisíc.

V následujícím týdnu již pak dokonce začal počet nemocných klesat, již tradičně v souvislosti s vánočními prázdninami. „Od počátku ledna letošního roku však nemocnost začala opět plynule stoupat a druhého vrcholu dosáhla o čtyři týdny později, kdy se zastavila na výrazně vyšším počtu pacientů, a to 1787 na 100 000 obyvatel,“ pokračovala Zuzana Balašová.

Jak doplnila, nejvyšší nemocnost zaregistrovala hygiena u malých dětí, a to konkrétně ve věkové skupině od narození do pěti let.

V souvislosti s rozšiřujícím se počtem nemocných nenařizovala krajská hygienická stanice žádná protiepidemická opatření, ovšem v souvislosti s nárůstem nemocnosti v šestém kalendářním týdnu vyhlásila některá zdravotnická zařízení dočasný zákaz návštěv. Mezi nimi byla i Krajská nemocnice v Liberci.