Poplatek město navýšilo po pěti letech. „Za tuto dobu index inflace dosáhl sedmnácti procent. Navíc se ovšem navyšovaly zákonné poplatky za skládkování. Navyšovaly se i další položky a odpadové firmy požadovaly a požadují navýšení vyšší než je koeficient inflace,“ zdůvodnil zdražení chrastavský starosta Michael Canov. „Například jen na rok 2009 požaduje odpadová firma AVE navýšení o 27 procent oproti roku 2008, s čímž ovšem nesouhlasíme a probíhá o tomto nadále vyjednávání,“ dodal starosta.

K navýšení poplatku muselo město přistoupit také proto, že zastupitelstvo v létě odmítlo variantu, kdy by náklady na odpady byly uhrazeny ze zisku z 5-ti násobného místního koeficientu z daně z nemovitostí.

I přes zdražení bude město za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů prodělávat. „Navýšené příjmy ve výši zhruba čtvrt milionu korun budou pouze snižovat předpokládanou ztrátu. S ohledem na podmínky, které vyjednáme s AVE, bude ztráta činit 1 až 2 miliony korun za rok,“ řekl Michael Canov.