Na realizaci se podílely Město Chrastava a Liberecký kraj. Nyní si mohou všichni oddychnout, Vítkovská ulice byla tento týden slavnostně otevřena. Výstavbu kanalizace v této části města připravovala radnice několik let. „Situaci komplikovalo vyjednávání s majiteli pozemků, ale také jednání o dotaci na nákladný projekt. Získání dotace bylo pro samotnou realizaci stěžejní,“ sdělil chrastavský starosta Michael Canov.

V lokalitě nebyla kanalizační síť pro odvod splaškových vod, likvidovaly se skrze žumpy a septiky s odtokem do Vítkovského potoka. Nová kanalizace disponuje nepochybným efektem zvýšení úrovně čistoty povrchových a podzemních vod ve městě a posiluje ekologickou stabilitu v navazujících ekosystémech ve vodoteči Vítkovského potoka.

„Zároveň dochází k plnění legislativních požadavků na nakládání s odpadními vodami,“ podotkl Canov. Bezpečnost pěších posílil levostranný chodník v délce téměř 900 metrů. Tvoří ho šedá betonová dlažba s kontrastními prvky pro nevidomé. Vyrostla zde i nástupiště dvou autobusových zastávek a nechybí ani nové veřejné osvětlení.

Liberecký podnik Nakraji.
Propojili gastronomii a design. Restaurace Nakraji láká na českou kuchyni i fúze

Hejtman Libereckého kraje ocenil spolupráci obce s krajem při přípravě dopravních staveb. V letošním roce vyčlenil kraj na rekonstrukce silnic přibližně 1,18 miliardy korun. „Nyní se chystáme investovat zejména do silnic II. třídy na Semilsku. Zrekonstruujeme tam například silnici v Benešově u Semil za 180 milionů, komunikaci vedoucí z Lomnice nad Popelkou do Košťálova za zhruba 65 milionů anebo z Kořenova do Roprachtic za přibližně 131 milionů korun,“ nastínil plány Martin Půta.

Dvě stavební sezóny zabere rekonstrukce silnice v Rokytnici nad Jizerou za 185 milionů korun. „Kraj spravuje 477,8 kilometru silnic II. třídy a 1 583,5 kilometru silnic III. třídy. Je naší povinností pečovat o jejich povrch a provádět pravidelné rekonstrukce a velkoplošné opravy,“ dodal statutární náměstek pro resort dopravy Jan Sviták.