Součástí je dataprojektor, počítače s potřebným softwarem a dokonce i meteorologická stanice. Mezi žáky poměrně neoblíbené předměty tím získaly na atraktivitě.

„Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky technických a přírodovědných předmětů na naší škole. Díky Nadaci ČEZ jsme tak mohli vybudovat učebnu, která přispěje ke kreativnímu pracovnímu prostředí pro žáky i pedagogy. Protože opravdu jde o školu hrou, zlepší se tím přijímání technických předmětů žáky. Ti se naučí pracovat s moderními pomůckami a dynamickými modely, s nimiž se budou nadále setkávat v průběhu navazujícího studia po ukončení základní povinné docházky,“ říká ředitel školy Aleš Trpišovský.

Podle učitele obou předmětů Tomáše Jerjeho interaktivní pomůcky a demonstrační sady usnadní žákům porozumění problémům, které stanovují osnovy základního vzdělávání. „Pomohou nám u nich rozvíjet tvořivost a samostatnost zábavnou a hlavně efektivní metodou,“ uzavřel Tomáš Jerje.