Návrh, který podal místní kronikář a pracovník městského muzea František Vydra, schválilo jednomyslně zastupitelstvo města na svém posledním zasedání.

„Budu velmi rád, když se v příštím období podaří sehnat dotaci na rekonstrukci budovy mateřské školy v Revoluční ulici, tedy budovy, kde bude pamětní deska zřízena, neboť bez Bohumila Honsy by tato školní budova nebyla nikdy postavena,“ uvedl chrastavský starosta Michael Canov. „Stavbu této školy totiž Bohumil Honsa doslova vydupal na tehdejším Československém parlamentu svým nezměrným úsilím v roce 1923,“ dodal.

Bohumil Honsa se narodil roku 1890, vystudoval učitelský ústav v Plzni a po vzniku Československé republiky byl pověřen tehdejším ministerstvem školství a osvěty, aby zřídil a vedl českou menšinovou školu v obtížných podmínkách v dvojjazyčném česko - německém prostředí v Chrastavě. Po skončení druhé světové války aktivně pomáhal při budování českého poválečného školství. Založil v Chrastavě městské muzeum. Zemřel v lednu 1969.