Tam je bez vědomí města Krajská hygienická stanice sama přeřadila.„Krajská hygienická stanice v Liberci vyřadila ve svých hodnoceních koupaliště v Chrastavě z řad přírodních koupališť a zařadila mezi stavby povolené k účelu koupání se 4 X a více přísnějšími normami v rozporu se svým vlastním rozhodnutím vydaným dne 6. 2. 2012," zlobí se starosta Michael Canov (SLK). Díky přeřazení do jiné skupiny vyšly testy vody v chrastavském testu tak, že hygiena jeho návštěvu již nedoporučuje.

Starosta se však brání, že koupaliště bylo vždy přírodní a voda do něj stěnami vždy prosakovala. Na podporu svého tvrzení zveřejnil na webových stránkách města fotografii, na níž se plave ve vodě, kterou mají hygienici za závadnou.

Před uzávěrkou dnešního vydání byly na stránkách Krajské hygienické stanice v Liberci stále údaje o nevhodnosti vody. Informace o kvalitě vody musí ze zákona viset i u vstupu samotného koupaliště, čímž se Chrastava cítí poškozena. „Chrastavské přírodní koupaliště má stejně kvalitní vodu jako v minulých letech, to jenom úředníci z KHS si usmysleli, že najednou, poprvé od zřízení koupaliště v roce 1930, již naše koupaliště není přírodní a tudíž na něj platí 4 X a více přísnější normy. Neoprávněně," stojí si na svém Michael Canov. Hygienici již při jeho první stížnosti přislíbili, že věc prošetří.