Nový volební systém

„Začal jsem zpracovávat nový návrh volebního systému pro Českou republiku. Pojmenoval jsem ho Demokracie 2.1" Celý tento projekt se časem rozvinul v systém, který by měl být použitelný v mnoha oblastech lidského kolektivního rozhodování (např. pro běžnou práci zastupitelstva). Jeho základ spočívá na základním principu, že každý by měl mít možnost dvou (či více) kladných hlasů a jednoho hlasu záporného (respektive maximálně poloviny oproti kladným)," popsal fungování systému Janeček na svých webových stránkách po jeho vzniku v roce 2012.

Zájem byl mezi zastupiteli velký

„2. února 2015 se po řádném zastupitelstvu uskutečnilo ještě jedno „zastupitelstvo", kde se po vysvětlující přednášce přítomných manažerů projektu D21 pustili zastupitelé do díla a vybírali si z řady možností rozvoje fiktivního města, co chtějí a co nechtějí. Zájem mezi zastupiteli byl patrný dokonce i o přestávce a po skončení řada z nich vášnivě diskutovala výhody a nevýhody tohoto systému," napsal Canov o seznamování nového systému v Chrastavě.

Podle starosty Canova by měla spolupráce s Karlem Janečkem a jeho organizací pokračovat. „Jsme domluveni na druhém dějství projektu D21. To by mělo jít již o méně fiktivní záležitost a sice o grant na podporu rozvoje sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu, pro který je zachována v rozpočtu města pro letošní rok dosavadní rekordní úroveň 500 tisíc korun.

Grant bude rozdělen dosavadní klasickou metodou, přesněji řečeno bude vytvořen návrh pracovní komise pro zastupitelstvo a až poté bude následovat opětovné „rozdělení" grantu metodou D21. Uvidíme, jak dopadne porovnání obou metod," vysvětlil Michael Canov fungování experimentu s novým volebním systémem v praxi.

Chrastava byla vytipována a stala se tak jedním z mála měst v celé republice, jejíž zastupitelé měli faktickou moc si experimentální matematický systém vyzkoušet.