Stane se tak díky rekonstrukci budovy bývalé školní družiny, která se nachází v centru šestitisícového města. Realizaci projektu zajistí z velké části evropské peníze. „Celkově budou úpravy stát devatenáct milionů korun, z toho plných šestnáct tvoří dotace,“ informoval starosta Chrastavy Michael Canov.

Rekonstrukce začne v září a během jednoho roku vznikne v Chrastavě víceúčelové centrum volnočasových aktivit, které v malém městě zatím chybělo.

„Nabídka volnočasových aktivit v Chrastavě je v současné době omezena zejména nedostatkem vhodných prostor. Tímto projektem chceme především město zatraktivnit a zvýšit zdejší kvalitu života a tím přispět ke zvýšení počtu obyvatel,“ doplnil Jakub Dvořák, vedoucí odboru rozvoje, dotací a správy majetku Městského úřadu v Chrastavě.

„Naše město by se s ohledem na svou polohu mělo stát znovu kulturním centrem Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko. Projekt by měl také přispět ke vzdělanosti obyvatelstva zejména zvýšením jazykové úrovně,“ dodal Jakub Dvořák.

To, že v Chrastavě dlouhodobě chybí kulturní vyžití, vyplynulo i z nedávné ankety, kterou Deník uspořádal mezi jejími obyvateli v rámci Dnu s Deníkem.

„Chybí tu nějaké kulturní vyžití, není tu žádný hudební klub ani žádné koncerty,“ zněla jedna z odpovědí místních obyvatel. Nové centrum volnočasových aktivit si klade za cíl tento nedostatek napravit a obnovit ve městě společenský život.

„V centru bude fungovat spousta kroužků pro děti i mládež. Působit zde bude dokonce i pobočka liberecké základní umělecké školy,“ vyjmenoval Michael Canov.

Kompletní obnovy se dočká také vnější fasáda památkově chráněné budovy, která je ozdobená vzácnými ornamenty. „Najali jsme na to specializovanou firmu, fasáda je totiž v příšerném stavu,“ upřesnil Michael Canov s tím, že se v rámci rekonstrukce vybudují úplně nová sociální zařízení a také nové zateplení. „Zateplení budovy určitě přispěje k úspoře nákladů na energie,“ podotkl Jakub Dvořák.

Secesní budova, která dlouhá léta sloužila jako školní družina, byla postavena v roce 1904 jako spořitelna. Je zajímavá především svou ornamentální fasádou, která zobrazuje přírodní a figurální motivy. Velmi často se na ní objevují vzory a motivy převzaté od různých kultur jako útok proti uhlazeným klasicistním a historizujícím slohům.