Na radnici v Chrastavě uvažují o tom, že opustí myšlenku na výstavbu jižního obchvatu zdejšího náměstí 1. máje. Nový úsek silnice je naplánovaný v územním plánu od devadesátých let, v dnešní době už ale jeho realizace víceméně ztratila smysl. Obchvat měli podle plánů využít řidiči přijíždějící ulicí Libereckou ze směru od Liberce, kteří by se na něj napojili na křižovatce s ulicí Loudátovou.

Podle mapových podkladů by uvažovaná přeložka ústila do ulice Frýdlantská, někde v místech dnešní stejnojmenné restaurace. Odtud by řidiči dále pokračovali na Novou Ves, čímž by se zcela vyhnuli hlavnímu náměstí.

„Silnice byla do územního plánu zakreslena na základě dvou studií, vyřešit se tím měla dopravní situace v centru města a odlehčit náměstí,“ vysvětlil tehdejší starosta Chrastavy Petr Medřický, který město vedl do roku 2002.

To potvrdila i tehdejší chrastavská zastupitelka a dnešní místostarostka Zita Václavíková. „Tenkrát jezdila všechna auta přes náměstí, a to včetně těžké techniky,“ připomněla.

To už je ale dnes minulostí, dopravě v centru Chrastavy totiž významně pomohla výstavba severní přeložky. Ta vede od kruhového objezdu pod hlavním silničním tahem po druhém břehu říčky Jeřice ulicí Pobřežní až právě do Frýdlantské ulice. Automobily ji využívají od roku 2015.

„Už dnes je při cestě z Liberce na Novou Ves daleko rychlejší sjet z rychlostní silnice u Penny a jet po přeložce,“ upozornil vedoucí územního odboru zdejšího úřadu Martin Janoušek. Nákladní auta pak na náměstí už vůbec nesmějí.

„Je tam zachována jen místní doprava,“ dodal Janoušek. Uvažovaná jižní přeložka města by naopak mohla život na náměstí zcela utlumit.

Dopravě přes centrum Chrastavy podle Janouška odlehčil také před lety dokončený obchvat Stráže nad Nisou u Liberce. Případné nové silnici by musel ustoupit i jeden z bytových domů. Ne všechny dotčené pozemky navíc patří městu, to by je tak muselo vykoupit. Kromě toho by zanikl i sběrný dvůr.

„Jeho poloha se osvědčila, město pro areál nemá jiné vhodné místo. Navíc v něm nedávno proběhla investice za čtyři miliony korun a je zde plánována výstavba haly za milion a půl,“ doplnil Janoušek.

Konečné slovo budou mít při rozhodování o tom, zda jižní obchvat centra Chrastavy z územního plánu odstranit, zdejší zastupitelé.

Podle současného chrastavského starosty Michaela Canova budou o záležitosti rozhodovat někdy v první půlce letošního roku. „Vnímám to jako důležité rozhodnutí. Pokud se změna udělá, bude už pravděpodobně nevratná,“ upozornil.