„Na základě platných nařízení je od konce prosince 2022 zcela zakázáno přesouvat domácí prasata do takzvaného uzavřeného pásma II, až na výjimku, kterou je přesun zvířat na jatka. Pokud jde o tzv. uzavřené pásmo I, je povoleno přesouvat prasata také pouze na jatka,“ připomněl tiskový mluvčí SVS Petr Vorlíček.

Zároveň však může místně příslušná krajská veterinární správa (KVS) na základě předchozí žádosti chovatele povolit výjimku z tohoto zákazu formou veterinárního osvědčení k přemístění chovaných prasat z hospodářství mimo uzavřené pásmo na jiné hospodářství v uzavřeném pásmu I. Bez veterinárního osvědčení není takový přesun možný.

Uzavřené pásmo II je oblast o výměře bezmála 200 km² (28 katastrálních území) z jejíhož území pochází všechny nálezy uhynulých divočáků, u nichž byla zjištěna nákaza africkým morem prasat. Uzavřené pásmo I navazuje jižním směrem na uzavřené pásmo II. Zahrnuje 65 katastrálních území o celkové výměře 531 km². „V obou pásmech je lov prasat divokých umožněn pouze proškoleným lovcům. Každý ať už ulovený či nalezený divočák je povinně vyšetřen na africký mor prasat a myslivcům je vypláceno zástřelné nebo nálezné,“ dodal Vorlíček.

Od počátku výskytu nákazy zkraje loňského prosince byl africký mor prasat potvrzen u osmi uhynulých a jednoho uloveného prasete divokého. Nálezy potvrzují, že se nákaza v populaci volně žijících prasat ve Frýdlantském výběžku vyskytuje. „SVS proto opakovaně apeluje zejména na myslivce a chovatele domácích prasat, aby dodržovali platná opatření a zásady biologické bezpečnosti. Africký mor prasat se stále vyskytuje pouze u volně žijících prasat, zatímco u domácích prasat nebyla tato nákaza nikdy v ČR potvrzena,“ uzavřel mluvčí.