Dar tvoří výtěžek z posádkového plesu a škola jej využije na vybavení svých učeben. „Za peníze nakupujeme speciální pomůcky pro žáky, různé polohovací vaky, abdukční klíny, ale i vzdělávací programy do počítačů, speciálně upravené klávesnice, myši, televizní lupy a řadu dalších drobných pomůcek, které usnadňují dětem práci v hodinách,“ uvedla ředitelka školy Miroslava Holá (na snímku). Škola pro tělěsně postižené spolupracuje s libereckými vojáky od roku 2003. Každoročně pořádají Den dětí v kasárnách, kde si žáci například mohou prohlédnout armádní techniku.