„To, že lidem dáváme málo informací, je možná důvodem toho, proč se kraje pořád jakoby vznášejí ve vzduchu, proč nikoho nezajímáme,“ zlobil se za opozici Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). „V transparentnosti jsme mohli jít příkladem ostatním. Takhle se lidé v řadě případů dopředu ani nedozvědí, o čem vůbec budeme jednat,“ dodal.

Zatímco v minulosti zveřejňoval kraj všechny materiály, které mají být zastupiteli projednávány, a to včetně příloh, podle nového jednacího řádu najdou příště lidé na webu kraje jen návrh usnesení a důvodovou zprávu.

V minulosti byl například velmi zavádějícím způsobem pojmenován bod, kde kraj projednával trasu rychlostní silnice R35 Českým rájem. Kdyby tehdy materiál neměl přílohy, odpůrci čtyřproudové silnice by se to vůbec nedozvěděli.

Na druhou stranu by ale jednání proběhlo bez několika stovek rozhořčených kritiků stavby s transparenty, a právě o toto utajování důležitých bodů podle Půty vládnoucím sociálním demokratům jde. „Nestačí to, že je jednání zastupitelů veřejně přístupné,“ dodal Půta.

„To, že lidem dáváme málo informací, je možná důvodem, proč se kraje pořád jakoby vznášejí ve vzduchu, proč se o kraje nikdo moc nezajímá.“
Martin Půta, zastupitel

Vedoucí správního odboru krajského úřadu Jiří Němec vysvětloval zastupitelům, že žádný jednací řád není ideální a že tento nový bude rozhodně lepší než minulý. „Podle zákona má kraj povinnost zveřejňovat jen návrh programu jednání zastupitelstva. Vše ostatní jde nad rámec zákona,“ upozornil Němec. Změna jednacího řádu byla podle něj nutná kvůli ochraně osobních údajů. Všechny přílohy bodů by navíc zabíraly na webu moc místa.

Podle Půty se kraj stále více uzavírá a zhoršuje se i informovanost samotných krajských zastupitelů. „Třeba u veřejných soutěží, které schvaluje rada, jsme v minulosti dostávali kompletní informace, včetně uchazečů a jejich nabídek. Teď už nám předkládají jen vítěze s jejich cenou, nemáme možnost si nabídky sami porovnat,“ poznamenal.

I dnes se kvůli nedostatečným informacím strhla na jednání zastupitelstva ostrá diskuse v případě jmenování zástupce kraje na valnou hromadu Krajské nemocnice Liberec. Nejenže v návrhu nebylo datum konání hromady, zastupitelé ale nedostali ani její program. „V takovém případě nemám o čem hlasovat,“ protestoval bývalý liberecký primátor Jiří Kittner z opoziční ODS. Podobně se vyjadřovali i starostové.

Náměstka hejtmana a současně libereckého zastupitele Martina Seppa si jako delegáta na valnou hromadu nemocnice nakonec zastupitelé zvolili pětadvaceti hlasy. Změnu jednacího řádu také posvětili. Pro ni zvedli ruce i někteří opoziční zastupitelé z ODS. Celkem třináct ze čtyřiceti pěti se hlasování zdrželo. „Dopředu jsme se nijak v klubu nedomlouvali, každý mohl hlasovat, jak chtěl. Já jsem se zdržel,“ podotkl bývalý náměstek hejtmana Radim Zika (ODS).

s využitím ČTK