Jednotlivé třídy se rozmístily do dalších školních budov. „Děti jsme umístili do budovy mateřinky v Nádražní a Luční ulici, další 2 třídy do budovy základní školy v Revoluční ulici, kde jsou zároveň předškoláci. V této budově tedy už zůstanou i příští rok, kdy nastoupí povinnou školní docházku," uvedl starosta města Michael Canov.

Celkovou rekonstrukci mateřská škola už potřebovala. „Objekt je ve velmi špatném stavu. Od střechy počínaje po ztrouchnivělé trámy a plíseň konče," doplnil Canov.

Náklady na takto rozsáhlou a kompletní opravu celé budovy jsou vyčísleny na téměř 20 milionů korun. „Sedm milionů dostaneme formou dotace z Ministerstva financí. Zbytek pokryjí prostředky z Fondu solidarity," řekl Canov.

V těchto chvílích už dělníci pracují. Školka má přivítat zpátky malé děti už od začátku příštího školního roku. „Dělníci musí veškeré opravy a úpravy stihnout do konce prázdnin. Od září se sem děti zase vrátí," podotkl Canov.

Budova nynější mateřské školy v Revoluční ulici v Chrastavě je pro tamní obyvatele velmi významnou. „V tomto objektu byla za první republiky zřízena učitelem Bohumilem Honsou vůbec první škola pro české žáky. Její stavbu coby školy pro českou menšinu v tehdejší Chrastavě žijící Honsa doslova vydupal na československém parlamentu svým úsilím v roce 1923. Na budově jsme mu před několika lety umístili pamětní desku," doplnil Canov.