Není možné uvolnit prostředky na stav, který byť třeba protiprávně způsobil někdo jiný, řekl ministr Tomáš Chalupa u příležitosti návštěvy v Libereckém kraji. Likvidace odpadu, který loni v listopadu dvakrát někdo úmyslně zapálil, bude stát podle odhadu Libereckého kraje přes 25 milionů korun.

Odpovědnost za likvidaci skládky je podle ministra na obci, i když je to nespravedlivé. Bulovka s osmimilionovým ročním rozpočtem ale sama nákladnou sanaci zvládnout nemůže. „Jen zajištění po požárech a hlídání objektů nás už stálo téměř 90.000 korun a to pro nás nejsou malé peníze," řekla  starostka Romana Šidlová. Obec podle ní dovoz odpadu nezapříčinila a neměla ani možnost tomu nějak zabránit. „Umožnily to mezery v zákonech, od začátku jsme na to upozorňovali, ale byli jsme ujišťováni, že je vše pod dohledem. Teď se ke skládce nikdo nehlásí," poznamenala. Bez pomoci státu a kraje podle ní nemá obec šanci odpad zlikvidovat. POŽÁR SKLÁDKY hasilo v Arnolticích celkem dvanáct sborů z celého Liberecka.

Náměstek libereckého hejtmana pro životní prostředí Josef Jadrný (Změna pro Liberecký kraj) věří, že se mu podaří získat peníze na likvidaci skládky. „Státní fond životního prostředí připravuje na únor výzvu, do níž bychom chtěli podat žádost. Určitě nedostaneme dotaci na uložení odpadu na skládku nebo na likvidaci ve spalovně, pokud by se nám ale podařilo alespoň část vytřídit a recyklovat, na to bychom snad mohli podporu získat," řekl Jadrný. V únoru se také chystá na jednání do Saska. „Snad se nám podaří vyjednat podporu pro nějaký přeshraniční projekt na likvidaci ekologické zátěže," vysvětlil. Na to by pak podle něj bylo možné získat peníze z přeshraničních programů Cíl3.

Plasty a textil, které jsou v bývalém zemědělském areálu v Bulovce – Arnolticích od roku 2005, hořely loni na dvou místech. V bývalém seníku bylo podle odhadu České inspekce životního prostředí (ČIŽP) 2500 až 3000 tun nelegálně dovezeného textilu. Plechovou halu o rozměrech 60 krát 20 metrů vyplňovaly balíky až do výše šesti metrů. Hasiči požár likvidovali čtyři dny. O týden později hořelo v areálu bývalého teletníku na ploše 40 krát 60 metrů, kde bylo podle odhadů uskladněno asi 4000 tun textilu a plastů. Shořela asi čtvrtina. Hasiči s ohněm bojovali tři dny.

Dovoz i vývoz nelegálního odpadu přes hranice je podle Chalupy častým problémem. Vždycky je velmi složité dokazování. „Ten odpad nespadl z nebe, někdo ho tam dovezl, tady došlo k jednání, které bylo na hraně, či spíše za hranou zákona a státní prostředky tu nejsou určeny na to, aby odstraňovaly to, co způsobil někdo jiný," řekl Chalupa. Případem se podle něj zabývá ČIŽP. Podle vedoucí odpadového oddělení ČIŽP Danuše Hráské pokračuje správní řízení, inspekce podala v souvislosti s požárem trestní oznámení pro neoprávněné nakládání s odpady a pro zkreslování informací v obchodním rejstříku. „Zároveň jsme podali podnět živnostenskému úřadu, aby firmě Nisa Recycling odebral živnostenské oprávnění," řekla Hráská.