Kvůli pracím bude komunikace zcela uzavřena do konce června a provoz povede po vyznačených objízdných trasách. „Budeme dokončovat celkovou rekonstrukci této silnice, která začala v loňském roce. Celková délka opravovaného úseku je tři kilometry a v roce 2020 jsme dokončili práce na horním 1,5 kilometru dlouhém úseku. Polovina je tedy hotová a do června zbývá opravit druhou polovinu,“ řekla mluvčí EUROVIA CS Iveta Štočková.

Práce budou konkrétně probíhat na úseku od parkoviště u lanovky po televizní cestu. Proběhne kompletní výměna živičných vrstev vozovky. Na některých nejvíce poškozených místech bude provedena také sanace podkladových i konstrukčních vrstev vozovky. Rekonstrukcí projde také odvodnění vozovky a na závěr budou vyměněna svodidla a přibude nové vodorovné a svislé dopravní značení.