Cílem klání je podpořit kreativní myšlení a konstrukční schopnosti mladé generace a vytvořit platformu pro setkávání nejenom dětí a mládeže se zájmem o robotiku, ale i pedagogů všech stupňů škol, vedoucí volnočasových zájmových kroužků a rodičů.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích, a to Robot – pomocník lidí a Autonomní robot – záchranář. V první kategorii porota hodnotila nápad, myšlenku, přínos pro člověka a funkčnost sestavy. V druhé kategorii čekal na účastníky soutěže úkol v podobě nalezení cesty z bludiště v co nejkratší době.