Statika výškové budovy Krajského úřadu Libereckého kraje je téma, které by lidé neměli brát na lehkou váhu. Naopak. Občany pociťující odpovědnost za krajinu, ve které žijí, by mělo zajímat víc než obavy, zda čtyřproudá rychlostní silnice R 35 v takzvaném severním koridoru navěky nepoškodí Český ráj.

Jak jinak interpretovat až dojemně korektní snahu krajských úředníků, aby se na úterní veřejnou schůzi krajského zastupitelstva nedostalo víc lidí, než je kapacita jednacího sálu? Jedním z jednacích bodů totiž bylo právě schválení doporučujícího stanoviska kraje pro severní variantu tranzitní silnice mezi Turnovem a Jičínem.

Předpis je předpis

„Bezpečnostní předpisy musíme dodržovat,“ vysvětlil hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler novinářům, proč ochranka vpustila na jednání maximálně 60 občanů a ještě k tomu nikoli vestibulem budovy, nýbrž postranním únikovým schodištěm B.

„Minule taková opatření nebyla, čekali jsme na chodbě před jednacím sálem,“ udiveně namítal muž s transparentem STOP R 35 ve tvaru dopravní značky.

„Máte zákonný nárok hovořit na jednání zastupitelstva, ale je tam jen šedesát míst pro veřejnost,“ opakoval stále dokola zaměstnanec úřadu Jiří Němec, jehož statná vysoká postava se nejlépe hodila k zajištění spořádaného příchodu občanů. „Já sám jsem velký příznivec samosprávy,“ uklidňoval velký úředník příchozí, na které se už nedostaly propustky a museli jednání sledovat zvenčí prostřednictvím reproduktorů. Ještě že bylo tak líbezné jarní počasí!

Po vyšlapání tří pater lidé narazili na druhou hlídku ochranky. Občané propustky, novináři průkazy! Tamhle se všichni zapište. Ti, co chtějí vystoupit v debatě, se zapíší ještě na zvláštní seznam.

Schůze odstartovala ve 14.00. Diskuze občanů k jednacímu bodu 23, kvůli kterému všichni přišli, je zařazena až na konec jednání a je tedy třeba čekat.

V předsálí zavládne rodinná atmosféra. Fotografové v klidu pořizují snímky protidálničních aktivistů pózujících s transparentem STOP R 35 a několik aktivistek přebaluje na podlaze chodby kojence.

Do debaty k bodu 23 se přihlásí 44 občanů. „Přihlásil jste se taky do debaty? S čím hodláte vystoupit?“ ptám se fotografa a zastupitele Turnova Břetislava Jansy. „Svoje tři minuty využiji, ale ještě nevím, co budu říkat. Všechno už bylo řečeno,“ směje se uznávaný fotograf – krajinář.

Liška na pomoc

Konečně nadejde ta chvíle. Obří obrazovky ukazují čas 15.34 a na řadu přichází klíčový bod 23. Z chodby do sálu se hrnou lidé a atmosféra houstne. V obrysu dveří se zjeví mladická tvář bývalého ministra školství, nyní lídra Strany zelených, poslance Ondřeje Lišky. V sáčku a bílé košili bez kravaty nakukuje do sálu připraven podpořit argumenty protidálniční lobby.

Slovo si berou postupně zastupitelé Martin Půta z Hrádku nad Nisou (SLK), Miroslav Beran z Turnova a Kateřina Klikarová z Liberce (oba KSČM). Ti upozorní, že návrh usnesení na doporučení severní varianty R 35 nepodpoří.

Zato jejich následovníci z vládnoucí ČSSD Vít Příkaský a Martin Sepp, předkladatel návrhu, ujistí, že stanovisko Libereckého kraje má jen doporučující význam. O vedení R 35 stejně nakonec rozhodne vláda.

Hodiny ukazují 15.40. Z reproduktorů se ozve hlas hejtmana Stanislava Eichlera. Občanům přihlášeným do diskuze připomene, že mají na svůj příspěvek přesně tři minuty. „Po dvou minutách a padesáti vteřinách vás upozorním, že vám zbývá deset vteřin. Po uplynutí tří minut vám bude vypnut mikrofon,“ zahrozí šéf kraje. Nicméně stejná pravidla platí i pro zastupitele.

Do historické debaty se v 15.42 jako první zapojí Marie Černouhouzová, zastupitelka obce Žernov na Turnovsku. Upozorní krajské zastupitele, že stavba R 35 v severním koridoru by znamenala likvidaci její vesnice, ovocných sadů a úrodné půdy v jejím okolí. Připomene, že její spoluobčané by víc uvítali, kdyby kraj a stát investovaly peníze do oprav stávajících komunikací než do stavby dálničního exitu. „Doufám, že nás i v budoucnu bude ráno budit ptačí zpěv, a ne řev motorů,“ doplní škobrtajícím hlasem a odmlčí se. Ze zadní části sálu zaburácí potlesk.

Marie Černohouzová stejně jako řada jejích nástupců u řečnického pultu při proslovech stěží ovládá citová hnutí. Jak debata plyne, opakují se narážky na zvířátka, kytičky, naše nevinné děti a jedinečnou krajinu Českého ráje, kterou bychom stavbou rychlostní silnice pohřbili pod betonem, smradem a řevem kamionů.

Mnoha diskutujícím se při líčení ohrožených hodnot Českého ráje chvěje rozčilením hlas. Že by jim na rodném kraji tak záleželo?

Komu se hlas rozhodně nechvěje, je vůdčí aktivistka proti severní variantě R 35 Markéta Kovaříková. Ta argumentuje do mikrofonu tak silně, že až to reproduktory nepobírají. Hejtman ji upozorní, že její čas se už naplnil. „Nemáte žádný podklad k takovému rozhodnutí…“ zvedá Kovaříková hlas, ale najednou je ticho. Možná to byla jen náhoda, že za celou debatu se stala jediným, na koho hejtman uplatnil právo vypnout mikrofon.

S přibývajícím časem se za mikrofon dostávají i příznivci severní varianty. Je jich všeho všudy asi deset. Mezi nejznámější patří Vlasta Špačková, starostka Karlovic, které jako jedna z mála obcí na Turnovsku nejsou členem protidálniční koalice. Během jejího projevu se ozve pískot. To pobouří hejtmana. „Je hanba pískat u cizího projevu. Uneste jiný názor,“ umravňuje hejtman občany.

26 bylo pro

Závěreční diskutující hovoří už k velmi prořídlému plénu zhruba patnácti zastupitelů. Ostatní jsou na kafi. V 17.47 dohovořil poslední diskutující a hejtman nařídil do 18.00 přestávku. Zastupitelské kluby se svolávají na poradu. Kdoví, o čem se poradily, ale hlasování o návrhu dopadne takto: 26 zastupitelů pro, 4 proti a 8 se zdrželo.

V 18.05 je vymalováno. Kraj vládě doporučí severní variantu, Český ráj prohrává. Na chodbě před sálem začínají žně pro novináře. Poražení aktivisté hřímají do kamer: Hanba! Poženeme to k soudu! A oranžoví radní slaví tiché vítězství.
Vždyť ona tak důležitá statika budovy nebyla narušena.