Město Český Dub chce skrze nově založený nadační fond podporovat odkaz Tomáše Edela a projekty, na které nelze využít dotace. Do fondu vložilo z vlastních financí počáteční vklad 50 tisíc korun. Další peníze chce město získat z příspěvků od lidí nebo z darů od soukromých firem.

„Tomáš Edel byl významná osobnost, mimo jiné objevitel pozůstatků johanitské komendy. Bohužel už je to více než 10 let, kdy předčasně zemřel a všem nám moc chybí. Skrze nadační fond bychom chtěli pokračovat v dědictví, které nám tu zanechal,“ řekl Deníku starosta Českého Dubu Jiří Miler, který je ve správní radě fondu společně s dcerou Tomáše Edela, archeologem Janem Klápště a Petrem Ponikelským, který se věnuje oblasti regionálního rozvoje a rozvoje obcí.

„Mám Český Dub moc rád. Je tam řada věcí, které je potřeba dál rozvíjet. V rámci fondu by mělo dojít k podpoře sounáležitosti a projektů a aktivit souvisejících s kulturně-historickým rozvojem. Tomáš Edel realizoval na Českodubsku řadu objevů. S jeho odchodem město ztratilo potenciál v tomto pokračovat,“ vysvětlil Ponikelský. Dodal, že projekty by se měly věnovat kultuře, badatelské a publikační činnosti. „Chceme, aby lidé o Českém Dubu věděli. A aby odkaz Tomáše Edela žil dál. Za posledních 10 let se už řada věcí uskutečnila. Je škoda, že se toho nedožil a neviděl, že jeho vize a přání se proměňují ve skutečnost,“ doplnil Ponikelský.

Muzeum vedl dlouho

Tomáš Edel se narodil 3. října 1951. Vyrůstal v Praze na Malé Straně, později vystudoval národopis a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Následně prošel celou řadou zaměstnání, byl dělníkem, učitelem dějepisu, pracovníkem Národního muzea a technikem v Divadle Járy Cimrmana. Do Českého Dubu přišel v roce 1985 a stal se ředitelem Podještědského muzea, kde působil 25 let. V roce 1991 odkryl rozsáhlé stavební pozůstatky pozdně románské johanitské komendy, tedy sídla Řádu maltézských rytířů představující velmi dobrou ukázku tehdejšího stavitelství. Věnoval se dějinám řádu, středověké šablonové malbě, problematice lidové architektury a historii Podještědí. Po dlouholetém studiu dobových pramenů, terénním mapování a střádání cenných informací od místních starousedlíků uspořádal a vydal soupis hmotných památek Českodubska. Je autorem mnoha monografií. V jeho pozůstalosti se objevila řada rukopisů, které by se díky nadačnímu fondu mohly dočkat publikace. Edel zemřel nečekaně 26. dubna 2010 ve věku nedožitých 59 let.

„Říká se, že mnoho věcí se v životě nestane, protože v pravý čas nebyl někdo pravý na svém místě. Víme, že Tomáš Edel nestihl všechno, co si přál pro naše město udělat. Víme ale také, že byl ten pravý na svém místě celých 25 let. Téměř polovinu svého života věnoval nám všem v Podještědí a díky tomu se stalo mnoho věcí, které by se nikdy nestaly,“ ocenil starosta Miler, který Edelovi udělil v minulosti čestné občanství města.