Pro místní radnici je to jedna z priorit schváleného rozvojového plánu, v Českém Dubu totiž chybí prostor pro novou výstavbu. V současné době zastupitelé města zvažují, jakým způsobem s těmito pozemky naloží. Podle starosty Českého Dubu Jiřího Milera však pravděbodobně zvítězí varianta, která počítá s tím, že pozemky od města odkoupí soukromý investor, který vzejde z výběrového řízení.

„Tuto eventualitu zřejmě budeme preferovat. Možnost, která by počítala s tím, že tyto pozemky připravíme a pak je budeme individuálně prodávat, je pro nás po finanční stránce hodně složitá,“ řekl Deníku Jiří Miler.

Podobný projekt se ve stejné lokalitě v minulosti snažilo prosadit bývalé vedení města. Narazilo však na odpor lidí, kteří s touto lokalitou sousedí. „Konfliktním bodem byla přístupová cesta, která měla vést přes obytnou čtvrť. Proto vyjednáváme s vlastníkem pozemků, které stojí mimo tuto oblast a přístupovou cestu postavíme tam,“ dodal starosta.