Linka pomoci reaguje na současnou situaci pandemie Covid-19 a je určena pro občany Libereckého kraje. Cílí zejména na osoby starší a osamělé, ale zavolat může kdokoliv, kdo si potřebuje s někým třeba jen popovídat, je sám, bojí se neznámého nebo vnitřně bojuje s emocemi jako jsou např. bezmoc, naštvání a strach. Nejedná se o linku informační.

„Na naší lince pomoci pracují zejména lidé, kteří umí pracovat s krizí, členové Humanitární jednotky OS ČČK Liberec proškoleni v psychosociální krizové intervenci a další externí spolupracovníci s praxí v této problematice,“ uvedl Ondřej Hradec, ředitel Úřadu OS ČČK Liberec Aktuálně se na provozu podílí cca 12 lidí. Všichni pracují nezištně jako dobrovolníci ve svém volném čase za což jim patří velký dík. Dobrovolnost a ochota nezištně pomoci lidem potřebným je podle Hradce základním pilířem všech „červeno-křižáků“ působících po celé České republice, a to nejen během tohoto nouzového stavu, ale po celý rok.

„Věříme, že veškerá pomoc, kterou poskytujeme a to včetně distribuce roušek, doručování léku atd. a také nově zřízená telefonní linka napomůže mnoha lidem, kteří se ocitli bez vlastního zavinění v tísni. Již 100 let nečekáme, až pomůže někdo jiný. Děkujeme též všem jednotlivcům, dobrovolníkům, institucím a firmám a není jich málo, že nám pomáhají pomáhat,“ dodává Ondřej Hradec.