Severočeská vodárenská společnost (SVS) totiž v oblasti začala chystat náhrady nevyhovujících zdrojů vody. „Vodní zdroj Malý Dub, který se nachází na soukromém pozemku a na nějž je napojeno 35 obyvatel, nevyhovuje v koncentraci pesticidů a dusičnanů,“ informovala tisková mluvčí Severočeské vodárenské Dagmar Haltmarová.

Příliš mnoho pesticidních látek je také ve vodovodu v Loukovičkách. „V letních měsících navíc zdroj nestačí krýt spotřebu a je nutné sem dovážet pitnou vodu cisternou,“ uvedla Haltmarová s tím, že na vodovod je napojeno téměř 60 obyvatel.

Vodním zdrojům v Malém Dubu i Loukovičkách udělila Krajská hygienická stanice časově omezenou výjimku. Podle Haltmarové by mělo být vše v pořádku do 19. prosince.

Malý Dub vodohospodáři napojí na vodovod v Zámecké ulici, kam povede nový vodovodní řad dlouhý 715 metrů. Kvalitní vodu pro Loukovičky zajistí napojení na oblastní vodovod mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. „Mezi stávajícími koncovými rozváděcími řady v Bohumileči a Loukovičkách bude vybudován propojovací řad v délce 900 metrů,“ informovala Dagmar Haltmarová. Místní vodní zdroj i vodojem poté budou vyřazeny z provozu.

Obě akce budou stát celkem 3,85 milionu korun, z toho Malý Dub 2,03 milionu a Loukovičky 1,82 milionu. V průběhu stavebních prací, které začaly již v polovině října, budou místním obyvatelům zajištěny podle potřeby náhradní dodávky pitné vody.

V Severních Čechách je podobných případů nekvalitních zdrojů vody více. „Postupně nahrazujeme i menší, legislativě nevyhovující vodní zdroje v regionu působnosti Severočeské vodárenské. Obyvatelé v uvedených lokalitách budou mít do budoucna zajištěny dodávky pitné vody ve vyhovující kvalitě i množství,“ podotkl předseda představenstva SVS Petr Skokan.